admin
Avyo

Topptrente tillitsvalgte

24.04.2015
Tre av AVYOs tillitsvalgte har denne våren gjennomført YS Stats topptillitsvalgtstudium.
Les mer
Topptrente tillitsvalgte

Verv en kollega

23.04.2015
Vårens vervekampanje varer til 30. april. Gi flere muligheten til å bli kjent med AVYO, det største YS-forbundet i NAV og i HELFO. Få AVYO til å vokse enda mer....
Les mer
Verv en kollega

YS Stat krever større ramme enn i privat sektor

20.04.2015
- De ansatte i staten har en lavere lønnsutvikling enn ansatte i privat sektor. Derfor krever vi økt ramme i staten utover resultatet fra frontfaget, sier Pål N. Arnesen, leder i YS Stat. Mandag leverte YS Stat sine krav i årets mellomoppgjør....
Les mer
YS Stat krever større ramme enn i privat sektor

AVYOs fagsamling for hovedtillitsvalgte i NAV

16.04.2015
Nærværsprosjektet, ekspertutvalget for gjennomgangen av NAV, kommunereformen, organisasjonsendringene i ytelseslinjen og tillitsvalgtes rolle i IA-arbeidet er blant temaene på det varierte todagersprogrammet....
Les mer
AVYOs fagsamling for hovedtillitsvalgte i NAV

Signerte felles avtale

14.04.2015
Den nye avtalen mellom kommune og stat om partnerskapet i NAV-kontorene understreker et felles ønske om at NAV- kontoret skal utvikles til det beste for brukerne og de ansatte....
Les mer
Signerte felles avtale
Aktivitetskalender

Dato: 25.04.2015 - 27.04.2015-27.04.2015

Medlemsseminar i avdeling Oslo

Fra AVYO:
Vanja Thorvaldsen

Dato: 28.04.2015-28.04.2015

YS forbundsledermøte

Fra AVYO:
Anne S. Henriksen

Dato: 04.05.2015-04.05.2015

Sentralt MBA i NAV

Fra AVYO:
Anne S. Henriksen, Vanja Thorvaldsen, Per Jørgen Halvorsen

Dato: 05.05.2015-05.05.2015

YS IA-forum

Fra AVYO:
Øyvind Hov Randmæl

Dato: 06.05.2015-06.05.2015

AVYOs sentralstyremøte

Fra AVYO:
Sentralstyret og sekretariatet

Dato: 12.05.2015-12.05.2015

YS forbundsledermøte

Fra AVYO:
Anne S. Henriksen


Se alle aktiviteter>>