logo
logo logo logo
 70- års jubilanten

70- års jubilanten

I dag er en stor dag. 70 år er gått siden stiftelsesdagen vår 22. januar 1950.

Vi har skiftet på navnet vårt noen ganger, og helt i starten het forbundet Norske Trygdekassetjenestemenns Landsforbund. Fem fylkesavdelinger var representert, og Nils Gelius Nielsen fra Arendal var formann. Forbundet hadde innen utgangen av året 300 medlemmer, og to grunnprinsipper:
1. Forbundet skulle være av og for ansatte i trygdekassene. 2. Forbundet skulle være partipolitisk uavhengig. Første styresak var lønnsvilkårene i trygdekassene. Arbeidet for å bedre lønns- og arbeidsforhold har vært gjennomgående, og mange mennesker, episoder og hendelser har vært med på å forme vår historie. Gjennom årene har grunnlaget og ideologien vår stått trygt. Vi har aktive avdelinger, og kompetente og engasjerte tillitsvalgte har lagt ned en formidabel innsats for medlemmene. Vi vil markere begivenheten gjennom året.

- Framover skal vi skrive nye kapitler i denne historien, og vi jobber for større slagkraft og et enda bedre tilbud for våre medlemmer. Vi skal vokse og utvikle oss. Vi skal spille hverandre gode, og fortsette å kjempe for det i brenner for, slik at vi kan løse samfunnsoppdraget på best mulig måte. Samfunnet, arbeidslivet, NAV og Helfo; vi er i endring. Samtidig som det grunnleggende er, og alltid vil være, at vi tar vare på enkeltmennesket i fellesskapet, sier AVYOs leder Øyvind H. Randmæl.


Copyright © 2017 AVYO | Bruk av informasjonskapsler
Powered by Ability.NET

Menu