logo
logo logo logo
 Forhandlingsdebuten

Forhandlingsdebuten

Godt samarbeid og god dialog under høstens lønnsforhandlinger.

Bilde: Aina Hæhre og Karoline Nilsen

- Det som var litt spesielt i år er at AVYO sin forhandlingsdelegasjon i Helfo er helt ny, og vi var helt nye i denne settingen begge to, men vi fikk god støtte fra AVYOs rådgiver Hilde Gustavsen. Hun var med oss i hele prosessen. Jeg sitter igjen med en opplevelse at det var en god dialog under selve forhandlingene, og at arbeidsgiver tok flere av våre innspill til etterretning, sier Aina Hæhre, AVYOs hovedtillitsvalgt i Helfo

Sammen med vara hovedtillitsvalgt Karoline Nilsen utgjorde de AVYOs forhandlingsdelegasjonen under høstens lønnsforhandlinger. I løpet av de to dagene som var satt av til forhandlinger, jobbet de tett sammen for å ivareta alle AVYO sine medlemmer i Helfo.

Over det ganske land har avdelingstillitsvalgte gjort godt forarbeid, sendt inn prioriterte krav med begrunnelser på vegne av medlemmene.

- Jeg har relativt god oversikt over medlemmene våre, men ikke like mye dybdekunneskap om alle. Derfor er jeg helt avhengig av at avdelingstillitsvalgte gjør en bra jobb, kommer med gode begrunnelser og skriver gode lønnskrav. Da kan vi argumentere videre for hvorfor, sier Aina.

Aina har tidligere selv vært avdelingstillitsvalgt, men ønsket om å delta og forstå hele gangen i forhandlingene har alltid vært tilstede.

- Nå har jeg fått vært gjennom hele prosessen selv, fått innblikk i hvordan det foregår og hva som ligger til grunn for hvordan resultatet blir som det blir. Det har vært spennende, og samtidig ikke alltid like lett å vite om det du legger vekt på, treffer. Du skal vite og kunne mye for at det skal bli gode forhandlinger, sier hun.

Karoline Nilsen er på valg nå, og kunne tenke meg en ny runde som vara hovedtillitsvalgt.

- Jeg liker å få med meg det som rører seg, og har lært mye av denne prosessen. Det er veldig spennende å forhandle på denne måten. Jeg hadde ingen forutsetninger for å vite hvordan det skulle gå, i og med at jeg ikke har vært med på dette før. Faktisk hadde jeg litt puls første dagen, og jeg kjente helt i starten på en litt spent stemning i rommet. Merket likevel ganske fort at det er en veldig grei tone rundt det hele. I tillegg til at det er mye læring i dette, er det hyggelig å samarbeide med både Aina og Hilde, sier Karoline Nilsen.

Begge to legger vekt på at samarbeidet med både Hilde fra AVYO sentralt og med de andre organisasjonene er viktig.

- Samarbeidet var godt fra start. Også i forbindelse med medbestemmelsesapparatet og samhandlingen mellom de hovedtillitsvalgte der, er det er alfa og omega at dette fungerer godt. Vi kan ha forskjellige innfallsvinkler til temaer og sammen gir det et helhetsbilde.

Copyright © 2017 AVYO | Bruk av informasjonskapsler
Powered by Ability.NET

Menu