logo
logo logo logo
- Fortløpende informasjon er viktig

- Fortløpende informasjon er viktig

AVYOs leder Øyvind Hov Randmæl med oppdatering etter møte i MBA.

I gårsdagens MBA-møte redegjorde arbeidsgiver for status i saken vedrørende feil praksis med kontantytelser i EU/EØS-land. Organisasjonene i NAV hadde verken mottatt informasjon eller blitt orientert i forkant av pressekonferansen mandag. Informasjonen om at det skulle være en pressekonferanse mottok vi fra en ansatt på kontaktsenteret. Arbeidsgiver beklaget i går dette på det sterkeste, men hadde ikke en veldig god begrunnelse. De hevdet at de hadde glemt oss.

Det er nedsatt en innsatsgruppe som skal se på feilbehandlede saker på nytt uavhengig av om bruker selv gjør NAV oppmerksom på det, NAV vil ta kontakt med alle berørte.

Sigrun Vågeng var opptatt av at fokus nå er at NAV fortsetter å levere på det vi skal, og har fokus på faste oppgaver selv om denne saken nå får mye oppmerksomhet. Vi er opptatt av ivaretagelsen av de ansatte i NAV.

Vi var enige om at fortløpende informasjon er viktig, og det er avtalt nytt møte mellom ledelsen i NAV og lederne for de fire organisasjonene som møter i medbestemmelsesapparat. Møtet er førstkommende fredag 1. november kl 12:00. Jeg vil oppdatere dere fortløpende.

Vi la i går ut informasjon på vår webside og på Facebook. Vi er opptatt ivaretagelsen av de ansatte i NAV.

Vi vil informere ytterligere i vår NAV-info fra MBA.

Mvh

Øyvind Hov Randmæl

Copyright © 2017 AVYO | Bruk av informasjonskapsler
Powered by Ability.NET

Menu