logo
logo logo logo
- Kan ikke akseptere reallønnsnedgang

- Kan ikke akseptere reallønnsnedgang

- Vårt krav bør være at vi minst bevarer og helst forsterker kjøpekraften for våre medlemmer, sier YS-leder Jorunn Berland

Tekst: Liv Hilde Hansen/YS  Foto: Terje Bergersen

​– Jeg tror det er bred enighet om at vi i år ikke kan forvente en lønnsvekst tilsvarende det vi hadde frem til 2015. Men vi kan ikke akseptere reallønnsnedgang flere år på rad. Når økonomien går bedre, er det viktig at den økte verdiskapingen fordeles utover alle dem som skaper verdiene.

Det sa YS-leder Jorunn Berland da hun åpnet YS' inntektspolitiske konferanse tirsdag 28. februar. Så snart konferansen er over, samles hovedstyret for å vedta YS' inntektspolitiske dokument for lønnsoppgjøret 2017.

Årets oppgjør er et mellomoppgjør. Det betyr at partene kun forhandler om kroner og øre. Privat sektor forhandler først, og resultatet herfra i det såkalte frontfaget legger føringer for alle oppgjørene som følger etterpå.

– TBU (Det tekniske beregningsutvalget) anslår prisveksten i 2017 til 2 prosent. Og når veksten i norsk økonomi ventes å ta seg noe opp, gir det et rom for reallønnsvekst. Derfor bør vårt krav i årets oppgjør være at vi minst må bevare og helst forsterke kjøpekraften for våre medlemmer, sa Berland.

Copyright © 2017 AVYO | Bruk av informasjonskapsler
Powered by Ability.NET

Menu