logo
logo logo logo
 Landsmøtet er åpnet

Landsmøtet er åpnet

Tre dager med gode diskusjoner og klare vedtak til styrke for organisasjonen.

​​​- Det er godt å se ut over salen med så mange tillitsvalgte som representerer våre medlemmer i hele landet og på alle nivåer i NAV og Helfo. Samholdet i AVYO et betydningsfullt. Vi legger stor vekt på korte linjer mellom medlemmer og tillitsvalgte på alle nivå. Det skal være høyt under taket, og vi skal spille hverandre gode. Diskusjonene kan ha høy temperatur, men vi er i god forvissning om at det er det som skal til for at alle skal kunne bli bedre, i forhold til alt som til en hver tid er på agendaen. Vi kan ikke alle være enige om alt, da er det dødt løp og lite rom for utvikling. AVYO kjennetegnes av åpenhet og ærlighet. Jeg ønsker alle et godt landsmøte med gode diskusjoner, klare vedtak og trivelig sosialt fellesskap til styrke for organisasjonen, sa Anne S. Henriksen da hun åpnet landsmøtet onsdag 27. oktober.

Landsmøtet har et bredt faglig program med gjester fra inn- og utland, fra etaten og fra YS og YS Stat. Landsmøtet er som kjent AVYOs øverste organ, og fra 25. oktober til 27. oktober skal politikken for de kommende tre år diskuteres og legges. Det skal velges leder, nestleder(e) og nytt sentralstyre.

Sysselsetting i robotalderen

- Digitalisering, automatisering, robotisering og kunstig intelligens. Her har vi så vidt sett begynnelsen. Staten ligger ikke fremst i denne utviklingen, men det begynner å ta seg opp, noe som gjelder både NAV og Helfo. NAV har automatisert alderspensjon, noe de også har fått en internasjonal pris for. Sykepengeområdet og de mest åpenbare oppgavene innenfor økonomiområdet er i full gang. Det kommer nok mye, mye mer, blant annet på ytelsesområdet. Det samme vil gjelde for oss som organisasjon. Den teknologiske utviklingen må vi også være med på. Hva som ligger foran oss på dette området skal vi høre mer om fra Bo Dahlbom og Torbjørn Larsen, sa Anne S. Henriksen.

Bo Dahlbom er kjent for sine foredrag om de utfordringer digitaliseringen innebærer, blant annet sysselsetting i robotalderen, sosiale og økonomiske forskjeller, digitalsamfunnets sårbarhet, kunstig intelligens og samfunnet i rask forandring. 

DSC_4236red

NAVs egen IT- direktør Torbjørn Larsen skal snakke om digitalisering og NAV.  
Vara hovedverneombud i NAV Gry Walstad bringer inn et annet perspektiv på emnet, nemlig «Digitaliseringens betydning for de ansattes arbeidshverdag». 
«Framtidens YS» er overskriften for YS-leder Jorun Berland. Pål Arnesen, leder YS-Stat, tar for seg «utviklingen av statlig sektor og utviklingen av YS-Stat». Refleksjoner om framtiden og planer for tiden framover vil stå sentralt gjennom flere foredrag på landsmøtet.

Leder i AVYO Anne S. Henriksen og leder i Delta Erik Kollerud skal snakke om samarbeidet mellom AVYO og Delta. Målet er å dra fordel av hverandres styrker for å oppnå økt felles innflytelse i NAV.
Arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng skal snakke om «NAV i dag og fremover»,
arbeids- og tjenestedirektør Kjell Hugvik om «Regional struktur og utviklingen av fremtidens NAV kontor»
og Jan Mathisen, leder Helfo, forteller om «Helfo i dag og fremover og hvordan digitaliseringen påvirker Helfo».


publikum

Copyright © 2017 AVYO | Bruk av informasjonskapsler
Powered by Ability.NET

Menu