logo
logo logo logo
- Må avvente loven

- Må avvente loven

YS Stat krever endringer i Lov om statens ansatte og mener det er uhørt at KMD sender forskrift til loven på høring før loven er behandlet ferdig.

​Stortingsbehandlingen av ny Lov om statens ansatte er satt til 12. juni. YS Stat har jobber aktivt opp mot politikerne, og krever at de statsansattes stillingsvern ikke forringes og at Stortinget gjør nødvendige endringer i forslag til ny lov.

Her er notat til politikerne med beskrivelse av de temaene som ble diskutert i forbindelse med forhandlingene om ny lov om statens ansatte. Dersom loven vedtas med de forbeholdene departementet tar ved grunnleggende bestemmelser om ansettelse og oppsigelse, mener YS Stat at loven og intensjonene med og forutsetningene for den undergraves.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet, KMD, har sendt forskrift til lov om statens ansatte på høring før loven er behandlet ferdig i Stortinget. YS Stat mener dette er uhørt. YS Stat har levert sitt høringssvar til KMD. 
Høringssvaret i sin helhet

YS Stat er kritiske til at høringen er gitt en veldig kort frist, og at departementet ikke tar høyde for at loven verken er behandlet i komiteen eller i Stortingssalen. Kommunal- og forvaltningskomiteen har 6. juni som frist for innstilling og Stortinget har satt saken opp for behandling den 12. juni.


Copyright © 2017 AVYO | Bruk av informasjonskapsler
Powered by Ability.NET

Menu