logo
logo logo logo
 Styrker tillitsvalgtsfellesskapet

Styrker tillitsvalgtsfellesskapet

Kurs for tillitsvalgte i tariffområde stat.

Tekst: Espen Frankmoen 
Bilde: Fra venstre: Nestleder i Delta Trond Ellefsen, hovedtillitsvalgt i AVYO Else-Margrethe Nielsen (NAV Kontroll), hovedtillitsvalgt i AVYO Erik Syversen (NAV Vestfold og Telemark), hovedtillitsvalgt i AVYO Espen Frankmoen (NAV Innlandet) og kursleder John Kjetil Wang-Hansen.

Tre av AVYOs hovedtillitsvalgte deltok på «Kurs for tariffområdet stat» som Delta arrangerte 22. – 23. januar i Oslo.

Yvonne Larsen, assisterende forhandlingsleder i Staten, delte sine erfaringer fra arbeidet med det statlige lønnssystemet.

Larsens erfaringer er at forhandlingssystemet fungerer godt per i dag. Samtidig er det flere krefter både på arbeidsgiver- og arbeidstakersiden som ønsker en forenklet utgave av det lønnssystemet vi i dag har i Staten. Digitalisering påvirker hvordan vi i Staten må tenke lønnspolitikk og avtaleverk. Larsen viste til at arbeidsplasser på ulike statlige områder er i rakt endring. Arbeidsmetodikk og arbeidsoppgaver endres rask på grunn av digitale nyvinninger. Noen jobber forsvinner, og nye jobber kommer til.

Spesialrådgiver i Delta, Mette Skare, gjennomgikk statlig tariff og avtaleverk. Hovedavtalen i Staten ble prolongert fra 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Arbeidet med å bli enige om en ny hovedavtale må være basert på et mål om å bli enige om en like god avtale etter 2020, - sammenliknet med den avtalen vi i dag har. Det arbeides for å få til en ny og modernisert hovedavtale, hvor medbestemmelsen ikke begrenses og gir tillitsvalgte samme muligheter som i dag. Arbeidet med å holde ved hevd de avtalene vi i dag har i staten er utfordrende. Skare viste til at tariffpolitikk handler om mye mer enn lønn. Kompetanse, arbeidstid, inkluderende arbeidsliv og FNs bærekraftsmål er også viktige områder som må trekkes inn i et tariffpolitisk perspektiv. Nestleder i Delta, Trond Ellefsen og John E. Hybertsen, leder i organisasjonsseksjonen i Delta, gjennomgikk Deltas organisatoriske oppbyggingen på det statlige området.

Copyright © 2017 AVYO | Bruk av informasjonskapsler
Powered by Ability.NET

Menu