logo
logo logo logo
- Vi må samarbeide bedre

- Vi må samarbeide bedre

I følge Truls Nordahl, fylkesdirektør i NAV Rogaland, er flere enn før villige til å flytte på seg, men NAV må bli bedre på å samarbeide over fylkesgrensene for å hjelpe flere ut i jobb.

Tekst: Margarethe Standberg

​Arbeidsledigheten på landsbasis synker, men Rogaland har fortsatt den høyeste ledigheten i landet. Å være fylkesdirektør i NAV i en slik situasjon synes Truls Nordahl er både krevende og gøy på en gang.
     - Hvordan kan det være gøy å stå i dette?
     - Da utfordringene i Rogaland startet, opplevdes situasjonen som stressende. Det var et hardkjør. Det tar tid å få på plass mer penger, og det tar tid å få bemannet opp organisasjonen. Men vi fikk gjort en del smarte grep, som viste seg å virke, og det gir motivasjon. Nå finner vi andre måter å jobbe på, som både brukerne synes er bra, og som vi ser at gir god effekt. Det er motiverende. Vi ser at brukerne blir mer og mer fornøyd.

Grepene Truls Nordahl sikter til, er blant annet mye mer gruppebasert jobbing. Dette gjør at færre ansatte kan nå mange flere brukere.
     - Vi har midlertidige, spesialiserte team i de områdene ledigheten har økt nærmet eksplosivt. Her står telefonoppfølgning sentralt, sier fylkesdirektøren, som også forteller at språkutfordringen med så mange polske arbeidsledige, har blitt forbedret med polsktalende medarbeidere på NAV. Og arbeidssøkende blir blant annet fulgt tett opp når dagpengeperioden nærmer seg slutten.
     - Dette setter brukerne pris på. De skal oppleve at vi blir tettere på – ikke at vi forsvinner ut, sier han.

Ikke noe festbudskap
Et grep som Truls Nordahl har frontet en god stund, er at arbeidsledige må flytte på seg, og at NAV må bli bedre til å samarbeide over fylkesgrensene.
     - Vi i NAV har totalt sett mye å lære knyttet til det å jobbe på tvers av fylkesgrensene. Her ligger noe av vår utfordring. Vi må ikke holde på med hvert vårt, men vi må klare å se over grensene, sier han. På nyåret fikk budskapet hans om mobilitet stor spredning i medier i og utenfor Rogaland, og han kjenner at noe endrer seg.
     - Vi merker at modenheten i disse spørsmålene øker nå. Ingen synes dette er et festbudskap. Det er et tungt budskap, men jeg mener det er det beste for den enkelte, sier Nordahl.

Han synes vi har mye å gå på.
     - Det er først i slike situasjoner som vi står i nå, at vi kjenner på et stort behov på å jobbe sammen med NAV andre steder nettopp for å kunne hjelpe flere ut i jobb. Dette er noe vi vil satse mye på i året som kommer. Dette er en sti som ikke er helt opptråkket, men vi tror vi skal få det til, og vi har positive kolleger andre steder i landet som kan bistå arbeidssøkere med å finne arbeid der de ledige stillingene er.
     I følge Nordahl sier flere enn før at de er villige til å ta seg jobb andre steder i landet.
     - Det er svært positivt. Vi forsøker å fange opp de som er motiverte til å flytte først, og hjelpe dem. Vi diskuterer om det er noe sted de kunne tenke seg mer enn andre, og hva slags jobb det kan være snakk om. Så søker vi i systemet og kontakter NAV der. Vi kan for eksempel tilby intervju på videokonferanse slik at det ikke kommer til noen ekstra reisekostnader. Det handler rett og slett om jobbformidling ut mot andre fylker.
     - Hvordan ser du for deg situasjonen om fem år?
     - Jeg er relativt positiv, men jeg tror vi skal gjennom noen krevende år. Det finnes ingen quick- fiks på situasjonen. Det må skje et gradvis omstillingsarbeid her, og vi ser at det tar tid. Det som er farlig, er å venne seg til en ny normal. At vi aksepterer situasjonen slik den er. Vi må komme tilbake dit vi var. Vi må slåss mot hovedfienden, som er den at en altfor stor del av befolkningen står utenfor arbeidslivet.

Copyright © 2017 AVYO | Bruk av informasjonskapsler
Powered by Ability.NET

Menu