logo
logo logo logo
- Vi må være i forkant av omstillingene

- Vi må være i forkant av omstillingene

- Den norske modellen er intakt og leverer, men det teknologiske skiftet vi står overfor er formidabelt, sa Jonas Gahr Støre på YS-konferansen.

Foto: Astrid Hellwig
​- Det er blitt skapt et bilde av oss som lite fleksible, trege og lite omstillingsdyktige, men jeg vil utfordre dette. Jeg mener dette kan se helt annerledes ut. En halv million nordmenn bytter jobb hvert år. Bedrifter legges ned og nye arbeidsplasser skapes, innledet Jonas Gahr Støre på YS-konferansen 19. oktober.

- Den norske modellen er en kjempestyrke, men den er ikke gitt. Det teknologiske skiftet vi står overfor er formidabelt, og utfordringene blir store i offentlige sektor. Det blir viktig at vi diskuterer dette skiftet og at vi er i forkant av det. Jeg har troen på at organisasjonene er omstillingsvillige, sier han.

Framsnakke fagforeningene
Støre mener vi må være på vakt for å gjøre endringer som svekker modellen. Vi må få opp organisasjonsgraden. Det må bli mer attraktivt å organisere seg, mener han.

- De insentivene folk har for å organisere seg må styrkes. Vi må framsnakke og premiere fagforeninger, hvor folk som ikke har erfaring fra det organiserte arbeidslivet kommer inn. Det må synliggjøres at det å være organisert har en betydning, sier han.

Må lære om tariffavtaler
Støre legger vekt på at den norske modellen må inn i lederutdanningen.

- De som utdannes til ledelse i Norge får et pensum som handler om amerikansk og britisk ledelse. Dette er kulturer fra et organisert arbeidsliv som ikke er slik som vårt. Mange opplever en kulturkollisjon når de erfarer hva den norske modellen faktisk krever. Det må inn i utdanningen hva en tariffavtale er, og hvordan det organiserte arbeidslivet fungerer i Norge. Dette er noe vi må ta på alvor.

Jonas Gahr Støre understreker også betydningen av et mer aktivt trepartssamarbeid.

- Vi må satse på en kompetansereform. Vi må vise at vi tar i mot ny teknologi, og partene må eie denne reformen sammen med politikerne.

Copyright © 2017 AVYO | Bruk av informasjonskapsler
Powered by Ability.NET

Menu