logo
logo logo logo
 Videreutvikling av organisasjonen

Videreutvikling av organisasjonen

Helfo i omstilling er tema på fagsamling.

​Helfo står som kjent i en stor omstilling for å møte dagens og framtiden krav.

11. og 12. juni er AVYOs tillitsvalgte og vara i Helfo samlet for å jobbe med og diskutere ulike sider ved omstillingen og deres egen rolle i denne.

Omstillingen Helfo er inne i skal bidra til at Helfo lykkes med gjennomføringen av endringer i kontorstruktur og ny oppgavesammensetning- og fordeling. For å kunne tilby enklere digitale tjenester til brukerne må Helfo videreutvikle organisasjonsløsningen.

Direktør i Helfo Jan Mathisen var til stede på samlingen 11. juni og gjorde rede for sentrale utviklingstrekk og drivkrefter for framtidig planlegging og prioritering. Det innebar blant annet et overblikk over videre arbeid med oppbygging av kontorsteder.

IMG_4167-2

Personalpolitikken i Helfo og informasjon fra årets lønnsoppgjør stod også på programmet. I tillegg er samarbeidet mellom AVYO og Delta tema. AVYO og Delta jobber sentralt med å utrede muligheten for ett YS-forbund i NAV, og lokalt arbeides det med å øke samarbeidet mellom forbundene. Hva samarbeidet mellom AVYO og Delta kan bety for Helfo diskuteres på fagsamlingen. 

Copyright © 2017 AVYO | Bruk av informasjonskapsler
Powered by Ability.NET

Menu