logo
logo logo logo
1. mai hilsen til YS-medlemmene

1. mai hilsen til YS-medlemmene

- Det er viktig at vi bruker dagen til å markere solidaritet, både nasjonalt og internasjonalt, sier YS-leder Jorunn Berland.

- I mange land ser vi et totalt fravær av respekt for grunnleggende rettigheter i arbeidslivet – rettigheter vi i Norge tar for gitt. Hvert 15. sekund dør en arbeidstaker et sted i verden på grunn av arbeidsrelatert ulykke eller sykdom. Hvert 15. sekund skjer det 153 arbeidsrelaterte ulykker, viser tall fra den internasjonale arbeidsorganisasjonen (ILO). Og vi får jevnlige rapporter om arbeidstakere i andre land som jobber på ekstremt lave lønninger, under umenneskelig arbeidsforhold, eller som utsettes for vold og trakassering. En av fagbevegelsens aller viktigste oppgaver er å gjøre arbeidsplassene tryggere, uansett hvor i verden de befinner seg. 

- Mange jobber i virksomheter som produserer billige produkter, som også går til det norske markedet. Mange forsøker å bryte ut av de trange økonomiske rammene de jobber og lever under, for å søke lykken andre steder i verden. Blant annet i Norge. Derfor er det så viktig at vi i Norge jobber for å styrke lønn, vilkår og rettigheter i alle land, ikke bare vårt eget. Det er dette 1. mai handler om!

- Også her hjemme opplever vi brudd på arbeidstakernes rettigheter, enten det dreier seg om hardt arbeidende arbeidsimmigranter, eller norske arbeidstakere. Tidligere i vår besøkte jeg et senter i Oslo som jobber for å bekjempe kriminalitet i arbeidslivet.
De fortalte om hvordan kriminelle nettverk kynisk utnytter mennesker som befinner seg i en sårbar situasjon. Det gjorde sterkt inntrykk.

- 1. mai er også dagen for å minne om hvorfor det er viktig at vi slutter opp om fagbevegelsen. Og at det fortsatt spiller en rolle at du er organisert og engasjerer deg i forholdene på arbeidsplassen. Enten du er medlem i YS, LO, Unio eller Akademikerne er budskapet det samme: Uten en sterk fagbevegelse forvitrer velferdsordningene. Vi kan og skal ikke stille oss likegyldige til at rettigheter fagbevegelsen har bygget opp over flere tiår blir svekket. Vi må være beredt til å forsvare og holde dem i hevd.

- Å være medlem av en fagforening betyr at du er en del av et fellesskap. Vi er alltid sterkere sammen! Dette fellesskapet er helt avgjørende for å kunne påvirke når lover og regler skal utformes. At mange er organisert betyr også noe for samfunnet som helhet. Samarbeidet mellom arbeidstaker-, arbeidsgiverorganisasjonene og myndighetene er bærebjelken i det norske samfunnet. Forvitrer den, forvitrer samfunnet slik vi kjenner det.

- Ha en god 1. mai!

Copyright © 2017 AVYO | Bruk av informasjonskapsler
Powered by Ability.NET

Menu