logo
logo logo logo
AVYO delegasjon på EPSU kongressen

AVYO delegasjon på EPSU kongressen

Deltar på europeisk kongress for offentlig ansatte.

Bilde: AVYO delegasjonen og Delta delegasjonen er på plass på EPSU kongressen «Fighting for a Future for All».

4.- 7. juni arrangeres EPSU kongressen i Dublin. EPSU er en paraplyorganisasjon for europeiske fagforeninger som organiserer offentlig ansatte. AVYO er medlem av EPSU sammen ca. 215 andre fagforeninger. Til sammen utgjør dette 8 millioner medlemmer i hele Europa, inkludert EU og EØS området.

«Fighting for a future For All» - kampen for en felles framtid for alle - er tema for kongressen.

Utfordringene for de offentlige ansatte er store mange steder, og målet er at europeisk fagbevegelse og samarbeid kan bidra til positive endringer. EPSU arbeider for å påvirke arbeidsgiveres, regjeringers og EU institusjoners politikk og beslutninger. Det jobbes i et stort spenn av saker samtidig som det finnes fellestrekk i mange av sakene. Det handler om å forbedre lønn og arbeidsvilkår, om å styrke kollektivforhandlinger og om å forsvare retten til å streike. Likestilling og likelønn er også helt sentralt. EPSU forsvarer rettigheter og protesterer mot privatisering og angrep på offentlige tjenester.

– Vårt medlemskap i EPSU gir oss muligheter til å delta i relevante arbeidsgrupper, påvirke prosesser, innhente informasjon og til samarbeid. Kongressen og det internasjonale arbeidet er viktig for oss. Organisasjonsgraden må opp, og vi må bidra til å utjevne forskjeller. Vi må sørge for et anstendig arbeidsliv og for å styrke og utvikle velferden. I en tid med store endringer blant annet knyttet til digitalisering, vil nødvendigheten av solidaritet og samhold mellom fagforeninger få økt betydning. Det kommer til å bli mange spennende debatter og samtaler, sier AVYOs leder Øyvind Hov Randmæl.

EPSU:

  • EPSU holder kongress hvert fjerde år.
  • Organisasjonen har fire faste komiteer som står for mye av det løpende arbeidet. Disse komiteene tar for seg arbeidet innenfor statlig administrasjon, helse- og sosialspørsmål, infrastruktur og lokaladministrasjon.
  • EPSU arrangerer også jevnlige europeiske konferanser om aktuelle fagforeningsspørsmål av felles europeisk interesse.
  • Kongressen samler rundt 600 delegater, observatører, ung-delegater og journalister.
Copyright © 2017 AVYO | Bruk av informasjonskapsler
Powered by Ability.NET

Menu