logo
logo logo logo
AVYO og Delta: - Ta vare på de NAV-ansatte

AVYO og Delta: - Ta vare på de NAV-ansatte

​​- NAV er rammet av en skandale, og nå er det viktig også å ta vare på de som jobber der, sier forbundslederne i AVYO Øyvind Hov Randmæl og Delta Lizzie Ruud Thorkildsen.

AVYO og Delta organiserer til sammen flere tusen ansatte i NAV. De to forbundslederne er nå opptatt av å ta våre på medlemmene som står midt i stormen i den kriserammede etaten.

- Feilpraktiseringen av lovverket er fryktelig for de som er feilaktig dømt for å motta stønader de hadde rettmessig krav på og de sm har fått feilbehandlet sine saker. Dette er en skandale og det er viktig at de som er feilaktig dømt får oppreisning, sier de to forbundslederne.

Står midt i skandalen

AVYO og Deltas medlemmer i NAV står midt i skandalen som har rammet arbeidsplassen deres.

- Det er også viktig å huske på at de ansatte i NAV har fulgt en praksis og en fortolkning av reglene som de er pålagt av sin arbeidsgiver, sier Ruud Thorkildsen.

- Folk går på jobb for å gjøre en best mulig jobb, så opplever de at de har praktisert regelverket feil og at folk har havnet i fengsel som følge av feil lovfortolkning. Det er tøft å stå i, også for de som har jobbet med disse sakene, sier Randmæl.

De to lederne understreker at det nå er viktig at det ryddes opp og ønsker en ekstern granskning velkommen.

AVYOs ledelse var tirsdag ettermiddag i ordinært samarbeidsmøte med NAV. Der var skandalen tema.

Vil følge saken tett

- Vi i AVYO vil følge saken på virksomhetsnivå. Vi vil påse at arbeidsgiver holder oss tett og jevnlig oppdatert om saken fremover, sier Randmæl.

- Vi vil også etterspørre hva og hvordan arbeidsgiver vil informere alle ansatte, hvordan de best kan skjermes og bistås i denne første tiden og hvordan vi fremover skal bygge opp tilliten og troverdigheten som nå har slått sprekker, sier han.

Både AVYO og Delta er opptatt av å bistå medlemmer som er berørt av skandalen i sin arbeidsdag. De oppfordres til å ta kontakt med sin lokale tillitsvalgt hvis de har spørsmål eller trenger bistand.


Bakgrunn:

NAV har hatt feil praktisering av reglene for å ta med trygdeytelser til EU- og EØS-land for trygdemottakere som er bosatt i Norge.

NAV har hatt en hovedregel om at en trygdemottaker må oppholde seg i Norge for å få utbetalt kontantytelser som arbeidsavklaringspenger, sykepenger og pleiepenger.

EUs trygdeforordning slo derimot fast i 2012 at medlemmer av folketrygden som oppholder seg i EU eller EØS har krav på ytelsene. NAV endret likevel ikke praksis.

Ifølge riksadvokat Tor-Aksel Busch har det vært minst 48 feilaktige dommer på grunn av feiltolkingen, skriver NRK.

(Kilde: NRK.no)

Copyright © 2017 AVYO | Bruk av informasjonskapsler
Powered by Ability.NET

Menu