logo
logo logo logo
AVYO og Delta jobber for styrke gjennom samspill

AVYO og Delta jobber for styrke gjennom samspill

Forbundslederne i AVYO og Delta vil utrede mulighetene for ett YS forbund i NAV.

​Målet er å gi bedre samlede tilbud til statlige og kommunale YS-medlemmer i NAV, og på den måten også bidra til å styrke YS i NAV.

AVYO og Delta inngikk en samarbeidsavtale 12. desember 2016 for å styrke det lokale samarbeidet, da begge forbundene har medlemmer i NAV. Denne avtalen legger føringer for det praktiske samarbeidet for å ivareta medlemmene på statlig og kommunal side best mulig.

Det er nå nedsatt en arbeidsgruppe som skal utrede mulighetene for ett YS-forbund i NAV.

– Ett YS forbund i NAV har vært vårt mål siden NAV ble opprettet. Nå kan vi gå i gang med konkret jobbing for å se om og hvordan målet kan nås. Ett YS forbund vil gi oss større styrke til beste for medlemmene, sier AVYOs leder Anne S. Henriksen.

– Vi ønsker at Delta og AVYO skal fremstå mer samlet som en enhet under YS og overfor arbeidsgiver og ansatte. Da må vi samarbeide tettere, sier Delta-leder Erik Kollerud. 

Copyright © 2017 AVYO | Bruk av informasjonskapsler
Powered by Ability.NET

Menu