logo
logo logo logo
AVYO og Delta videreutvikler samarbeidet

AVYO og Delta videreutvikler samarbeidet

AVYO og Delta har skrevet under en erklæring om veien videre til ett felles YS-forbund i NAV.

Bilde: Deltas leder Lizzie Ruud Thorkildsen og AVYOs leder Øyvind Hov Randmæl. (Foto: Gunhild Lervåg)

10. oktober skrev lederne av de to forbundene under en erklæring om veien videre.

AVYO og Delta har som mål at det skal være ett YS-forbund i Arbeids- og velferdsforvaltningen (NAV). Både AVYO og Delta har medlemmer i NAV, og tanken er at vi møter utfordringer best sammen. Målet er å dra nytte av hverandres kompetanse til det beste for alle medlemmene.

To arbeidsgrupper – en med fokus på sentrale spørsmål og en med fokus på lokale spørsmål – har jobbet etter et felles AVYO/Delta-mandat for fremtidig samarbeid. Gruppene har lagt fram rapporter med fremforhandlet forslag til løsning for ett YS-forbund i NAV.

Løsningen tar utgangspunkt i at

  • AVYO viderefører status som selvstendig rettssubjekt og selvstendig organisasjon i Delta. AVYO viderefører opptaksområde i henhold til dagens vedtekter, inklusive Helfo og tolker.
  • AVYO og Delta skal sammen tilby medlemmer og tillitsvalgte oppfølging og et tjenestetilbud som minst er likeverdig med det AVYO og Delta i dag tilbyr sine medlemmer. På mange områder skal tjenestetilbudet styrkes.
  • Det er en prøveperiode på ett år for løpende å evaluere samarbeidet.


FAKTA:

AVYO og Delta

AVYO og Delta er begge forbund i YS som organiserer ansatte ved NAV-kontor.

AVYO organiserer ansatte i NAV og i Helfo, samt frilanstolker for døve og døvblinde

Delta er det største forbundet i YS og organiserer NAV-ansatte hovedsakelig gjennom «Administrasjon og ledelse i Delta» – en yrkesorganisasjon for ledere og administrativt ansatte i offentlig tjenesteyting.

REDIGER

Copyright © 2017 AVYO | Bruk av informasjonskapsler
Powered by Ability.NET

Menu