logo
logo logo logo
AVYO- og Delta-tillitsvalgte samlet i Trondheim

AVYO- og Delta-tillitsvalgte samlet i Trondheim

Med på å skape et godt tillitsvalgtsfellesskap.

Bilde: Rune Horgmo, Anne Skårsmoen og Hanne Kristin Gartland. FOTO: Kjell Nordgård.

- Det var et veldig interessant og bra program både for forhandlingsutvalg og for tilitsvalgte i staten. Kurset har likhetstrekk med AVYOs kurs, men det var også mye å lære. Jeg likte spesielt godt at det var satt av tid til «tillitsvalgtes time» hvor vi kom med forslag til temaer vi ønsket å drøfte. Vi har mye å lære av hverandre når det gjelder felles utfordringer, handlingsplaner og aktiviteter, og vi fikk luftet problemstillinger og diskutert oss tillitsvalgte i mellom, sier Rune Horgmo.

Rune Horgmo er leder i AVYO Trøndelag avd. Sør og medlem i forhandlingsutvalget i NAV Trøndelag. Sammen med Anne Skårsmoen som er hovedtillitsvalgt og forhandlingsleder i NAV Trøndelag og Hanne Kristin Gartland også medlem i forhandlingsutvalget i NAV Trøndelag deltok de på kurs for tillitsvalgte i tariffområde stat som Delta arrangerte13. og 14. mars.

Dag en startet med at Trond Ellefsen, nestleder i Delta ønsket velkommen, og første dag var omstilling i staten den røde tråden. Gisle Nordheim som er Statens Personaldirektør og Cathrine Bjoland Øvreby, advokat i Deltas arbeidslivsavdeling holdt innlegg om nettopp omstilling i staten.

- Det var noen deltakere her jeg kjente igjen fra YS Stat sine regionale samlinger, samtidig var det også fint å bli kjent med nye folk. Forbundene har ulike styrker, og vi har mye å bringe inn til hverandre. Dette er med på å skape et godt tillitsvalgtsfellesskap. Jeg hadde også veldig sansen for desksjef i Delta Per Tandbergs foredrag om digitalisering sett opp mot kompetanse og livslang læring. Det var veldig interessant. To spennende og lærerike dager, sier Rune Horgmo.

Copyright © 2017 AVYO | Bruk av informasjonskapsler
Powered by Ability.NET

Menu