logo
logo logo logo
AVYOs landsstyre er samlet

AVYOs landsstyre er samlet

To dager med viktige diskusjoner og vedtak.

- Velkommen til to dager med viktige diskusjoner og vedtak, sier leder Øyvind Hov Randmæl og åpner landsstyremøtet 14. februar.

Sentralstyremedlem Gerd Navarsete og Unni Sorter er møtedirigenter og loser landsstyret gjennom sakslisten. Faste saker som regnskap og budsjett, men også handlingsplan som bidrar til systematisk og målrettet arbeid med politikkutforming, hovedsatsningsområder og aktiviteter i 2018 skal vedtas.

Landsstyret skal også diskutere fremtidig organisering av AVYOs fylkesavdelinger, samarbeidet mellom AVYO og Delta og aktuelle saker fra YS og YS stat, NAV og Helfo. Det kommende tariffoppgjøret vil også være tema.

Copyright © 2017 AVYO | Bruk av informasjonskapsler
Powered by Ability.NET

Menu