logo
logo logo logo
Årsmøtet AVYO Aust-Agder 9/2-2018

Årsmøtet AVYO Aust-Agder 9/2-2018

Årsmøtet AVYO Aust-Agder 9/2-2018 ble arrangert i de fine lokalene til NAV Arendal. Oppslutningen var upåklagelig. Ca. 40 stk. til årsmøtet og middag. Vi var

Årsmøtet AVYO Aust-Agder 9/2-2018 ble arrangert i de fine lokalene til NAV Arendal. Oppslutningen var upåklagelig. Ca. 40 stk. til årsmøtet og middag. Vi var så heldige å få besøk av vår nye leder, Øyvind Hov Randmæl, samt 2. nestleder, Julie Njåstad Nynes. De snakket engasjert om omorganiseringen i NAV, som kommer for fullt fra 2020, og nok er det mest omfattende som har skjedd siden opprettelsen av NAV i 2005. Ellers var det foredrag av Henning A. Lislevand fra Gjensidige, om våre medlemsfordeler der. Hovedverneombudet i NAV, Stein Bjarne Larsen hadde også innlegg om bl.a. sikkerhetsarbeidet, nærværsarbeidet, HMS-opplæring m.m og aktuelle saker som HVO og AMU jobber med sentralt​. Etterpå var det tapas og noe i glasset til mange sultne sjeler og vi hadde det svært trivelig. Avtroppende leder, Christian, proklamerte diktet "Tollekniven" av Jacob Sande, til gjestenes store begeistring. Dialekten og innlevelsen var imponerende ! Årsmøtet 2018 Øyvind og Julie Årsmøtet ble gjennomført på en profesjonell og hyggelig måte og vi takker avtroppende styremedlem Lene M. Hvideberg for lang og god innsats. Vi fikk også nytt blod inn i styret og det setter vi pris på. Nok et vellykket årsmøtet i AVYO's regi og jeg vil gjerne takke alle som bidro til et godt resultat. Hurra !  Med vennlig hilsen, Halvor Nyquist.

Copyright © 2017 AVYO | Bruk av informasjonskapsler
Powered by Ability.NET

Menu