logo
logo logo logo

Buskerud

Styret består av:

  • Leder Ingunn Hansen (NAV Lier)
  • Nestleder Liridona Preteni (NAV NFP Drammen)
  • Kasserer Maren Helgerud (NAV NFP Drammen)
  • Sekretær Camilla Knem Christie (NAV Kontaktsenter)
  • Styremedlem Aina Østli Andersen (NAV Drammen)
  • Styremedlem Arve Smehaugen (NAV Arbeidslivssenter Vest-Viken)
  • 1. vara Gisle Eide (NAV Hallingdal)
  • 2. vara Anne Mette Jensen (NAV Vest-Viken)
  • 3. vara Mette Gåsefra Snelling (NAV Røyken)

Tillitsvalgte

Her er oversikt over tillitsvalgte i AVYO Buskerud
Copyright © 2017 AVYO | Bruk av informasjonskapsler
Powered by Ability.NET

Menu