logo
logo logo logo
AVYO Høstkonferanse

AVYO Høstkonferanse

Leder og nest leder i AVYO Finnmark, Stig-Ronny Nilsen og Tanja Romsdal representerte avd. Finnmark på AVYO's høstkonferanse

AVYO høstkonferanse er for landstyret og alle vara til landstyret.

Hele konferansen var lagt opp til å inneholde viktige temaer både for oss som organisasjon og våre roller både mot medlemmer og arbeidsmiljøet.

Temaer som ble grundig drøftet var bl.a medlemslister, våre interne rutiner i avdelingene, kompetanse i avdelingsstyrene, fremtidig struktur, vår rolle i YS/ YS Stat, itillegg til lover og avtaleverk som er aktuelle.sig01Direktøren i Arbeids- og velferdsdirektoratet Sigrun Vågeng var invitert for å snakke om NAV, muligheter og utfordringer. Vågeng holdt ett inspirerende innlegg sett fra hennes ståsted, og var i stor grad lagt opp til gjensidig kommunikasjon med AVYO's tillitsvalgte.

Høstkonferansen gjør at leder og nest leder i AVYO Finnmark har fått mange fine innspill å ta med seg videre i arbeidet for avdelingen fremover.​

Sak slutt.


Copyright © 2017 AVYO | Bruk av informasjonskapsler
Powered by Ability.NET

Menu