logo
logo logo logo
Avyo Finnmark årsmøte 2017

Avyo Finnmark årsmøte 2017

Avyo Finnmark med nytt styre etter årsmøte og fagseminar 10.febr-17 i Levi, Finland.

Fagseminar og årsmøte med medlemstur i Levi 10-12 februar 2017


AVYO avdeling Finnmark avviklet sitt årsmøte 10 februar i Levi. Årsmøtet hadde vanlige årsmøtesaker og nytt styre ble valgt. Det nye styret består av:


Leder: Renate Hansen

Nestleder: Stig-Ronny Nilsen

Kasserer: Jon Arne Røsæg

Sekretær: Trude Kames

Styremedlem: Ragnhild Amanda Klingsheim


1. Vara: Tove Wistven

2. Vara: Laila Knudsen

3. Vara: Renate Hauffen


Under fagseminaret hadde Anne Henriksen og Liv Dragsten fra AVYO foredrag om innholdet Hovedavtalen i Staten, Hovedtariffavtalen, lønnspolitikk i NAV og lønnsforhandlinger. Endinger i etaten var også et av hovedtemaene. Her fikk medlemmene informasjon om Regional struktur, tjenestepakker, samarbeidsavtalen med Delta, endringer i HR, omstillingsavtalen og internt arbeidsmarked. Det var også satt av tid til å gi informasjon i forhold til at NAVI utredes til å flytte til Skattedirektoratet fra 1.1.2018.

arsmote02

På slutten av fagseminaret var det satt av tid til medlemmenes time. Noen av medlemmene valgte å presentere sin enhet og andre hadde laget en film som belyste deres arbeidshverdag. Medlemmene fikk innsyn i de andres arbeidsoppgaver, og vi ble kjent med hverandre på en ny måte. Dette var stor suksess, og vil bli en tradisjon i årene som kommer.

armote03

Lørdagen ble benyttet til å ta i bruk de fasiliteter Levi har å by på. Noen valgte å dra på spa, basseng og shopping, mens andre stod på ski i bakkene. Levi har mye å tilby både på dagen og på kvelden, restauranter med god mat og gode lokaler til å ha fagseminar. Styret har fått gode tilbakemeldinger på turen, og medlemmene drar gjerne tilbake til Levi. 

Copyright © 2017 AVYO | Bruk av informasjonskapsler
Powered by Ability.NET

Menu