logo
logo logo logo
Årsmøte på Color Line

Årsmøte på Color Line

AVYO Finnmarks årsmøte 2019 og fagseminar ble holdt på Color Line Oslo - Kiel.

​​​15.februar 2019 hadde mange medlemmer fra AVYO Finnmark tatt turen til Oslo for årsmøte og fagseminar. Mange viktige saker ble tatt opp, mange kom med gode innspill underveis. Styrets årsberetning ble grundig gjennomgått, med alle de spennende sakene som har vært i 2018, slik som felles seminartur med AVYO Troms, og at styrene til AVYO Troms og AVYO Finnmark møttes 19.juni for å drøfte sammenslåing av de to avdelingene.

kiel04

Leder i AVYO Øyvind Randmæl og leder i AVYO Finnmark Stig-Ronny Nilsen under årsmøtet på Color Line.


Av innmeldte saker drøftet man og fattet vedtak at neste årsmøte skal foregå på lyd/bilde konferanse, det nye styret fortsetter jobben med å se hvordan avdelingene i nord skal organisere seg etterhvert som forutsetningene endrer seg. Man ble også enig at man ønsket å ha atskillig lavere egenandel til seminarturer, og at man planlegger slike turer med det som forutsetning. Så ble de andre vanlige årsmøte sakene gjennomgått, slik som handlingsplanen, som hadde noen strategiske retnings endringer, budsjett og valg. Her kom Line Jensen inn som sekretær.

kiel02

Engasjerte medlemmer i AVYO Finnmark, samt Kristine Jameson og Øyvind Randmæl som representerte sentralstyret.


Da årsmøtet var ferdig ble det gjennomført fagseminar. Her bidro de fra sentralstyret med saker som arbeidsmiljøundersøkelsen, den nye IA avtalen, om hva som skjer i Delta samarbeidet, etiske retningslinjer og varslingsrutinene i AVYO. 

Da seminaret var ferdig fredagskveld så hadde alle mulighet å benytte seg av de mange aktivitetene som er ombord i båten, og alle mulighetene for shopping som finnes i Kiel på lørdagen. Lørdagskveld hadde vi festmiddag med taler og en liten oppmerksomhet til Trude Kames for en solid innsats i styret de siste årene.

Alle foto: Ulf Helge Johansen.

Sak slutt.

Copyright © 2017 AVYO | Bruk av informasjonskapsler
Powered by Ability.NET

Menu