logo
logo logo logo
Medlemsmøte og valg ved NAV Arbeidslivssenter Innlandet

Medlemsmøte og valg ved NAV Arbeidslivssenter Innlandet

Medlemmene diskuterte ivrig dagsaktuelle temaer

Bilde: f.v. Espen Frankmoen, Anne Hagestande, Rune Hytten, Else Marit Steinstad Bakke, Eirik Mangrud, Bente Bratsberg og Nina Høiland.

Møtet ble avholdt på Lillehammer 11. februar. Hovedtillitsvalgt Espen Frankmoen var på besøk i møtet. AVYO sentralt deltok via video på deler av møtet. Medlemmene diskuterte ivrig dagsaktuelle temaer Arbeidslivssenteret i Innlandet står oppe i. Arbeidslivssentrene i henholdsvis gamle Hedmark og gamle Oppland, ble til ett arbeidslivssenter for Innlandet 01.01.2019. Fra den tid til dags dato har enheten gjennomgått større organisatoriske endinger. Arbeidslivssenteret bistår bedrifter over et vidstrakt geografisk område. Innlandet et stort fylke ved tanke på reiseavstander. Rune Hytten satte dette i perspektiv ved å vise til at Innlandet er 20% større enn Danmark og 2,5 ganger større enn Slovenia. Det ble avholdt valg av plasstillitsvalg og vara-plasstillitsvalgt. Anne Hagestande er nyvalgt plasstillitsvalgt og Rune Hytten vara-plasstillitsvalgt.

Copyright © 2017 AVYO | Bruk av informasjonskapsler
Powered by Ability.NET

Menu