logo
logo logo logo
Medlemsseminar i Praha

Medlemsseminar i Praha

Fylkesavdelingen Hedmark/Oppland reiste på medlemsseminar til Praha 13.-15. september 2017.

Tekst: Eva Nodeland

Det ble to flotte dager i den vakre tsjekkiske storbyen, og det faglige påfyllet var både inspirerende og lærerikt for de ca. 30 AVYO-medlemmene som deltok.

Fylkesleder Anne Hagestande ledet deltakerne gjennom de to dagene, og hun var trygg og stødig i formidlingen. Det var tydelig at fylkesstyret hadde jobbet godt med programmet på forhånd, og de hadde ordnet med dyktige forelesere fra medlemmenes egne rekker. I tillegg var Unni Sorter fra AVYO sentralt med og bidro med interessante og relevante temaer.

gruppearb_HogOp

Unni Sorter startet den første dagen med innlegg om effektivisering i NAV, og medlemmene ble raskt engasjerte. Et ledd i effektiviseringsprosessene er digitalisering og robotisering.Medlemmene var enige i at det er nødvendig å effektivisere, og at økt satsning på digitalisering er nødvendig, men det ble reist spørsmål om vi er inne på rett spor med tanke på at robotisering aldri vil kunne erstatte levende mennesker.Mange av våre brukere vil ha behov for nærhet og fysisk tilstedeværelse fra veiledere og rådgivere i etaten vår. Vi må ikke robotisere oss vekk fra brukerne. For å få frigjort mer ressurser til oppgaver i NAV-kontorene, ble det nedsatt en arbeidsgruppe av arbeids- og tjenestedirektøren i 2016. Unni Sorter informerte kort om arbeidsgruppens anbefaling, en regional struktur med 12 regioner. Når det gjelder spesialenhetene, er det ennå ikke tatt noen avgjørelse hvor de skal ligge. Unni informerte videre om omstilling og ivaretakelse av medarbeidere. Omstillingsavtalen er sentral i dette arbeidet, og alle bør kjenne til denne avtalen. Hun påpekte videre viktigheten av å være fagorganisert. Vi hadde ikke fått alle de rettighetene vi har i samfunnet, om folk ikke hadde vært organiserte. Unni informerte også litt om årets 2.5.1-forhandlinger.

Espen Frankmoen informerte om endringsprosesser og digitalisering i et fagforeningsperspektiv, med noen personlige betraktninger og refleksjoner. Han fortalte at digitale transaksjoner har økt, og at NAV skal være en moderne offentlig etat. Omstilling er både en forutsetning og en konsekvens, og dermed må det satses på kompetanseheving i etaten. Espen vektla også rollen som tillitsvalgt. Det er avgjørende at tillitsvalgte får utføre sin rolle på en god og skikkelig måte. Involvering, medvirkning og medbestemmelse er nødvendige faktorer for de tillitsvalgte, som skal være pådrivere i utviklingen av NAV.

Henning Strandvik hadde et spennende innlegg om tjenestepakker og kanalstrategi. NAV Ringsaker har tatt gode grep, og hele kontoret har vært involvert for å gi brukerne et bedre tjenestetilbud. Henning informerte om plan og fremgangsmåte for implementering av kanalvalg for de digitale brukerne. Som et ledd i kanalstrategien har de avholdt kurs i bruk av selvbetjeningsløsninger for både ansatte og brukere av Nav.no og dette har gitt positive resultater.

Dag to var det Bente Bratberg og Svein Trondsen fra NAV Arbeidslivssenter Oppland, som gjennom ei humørfylt stund loset oss gjennom IA- avtalen. De utfylte hverandre mesterlig og var gode til å formidle hva IA-avtalen egentlig er og hvilken rolle NAV Arbeidslivssenter har i forhold til denne avtalen. De fortalte at IA-avtalen er et verdidokument, som blant annet har til formål å bedre arbeidsmiljøet og forebygge sykefravær. IA handler om utvikling gjennom samarbeid og dialog og om å påvirke arbeidsmiljøet hver dag. Det må være rom for at ansatte er i ulike faser og har forskjellige behov gjennom livet.

Bente Bratberg vektla betydningen av å bli sett og anerkjent i tider med omstilling der vi kan bli utfordret på hvilke roller vi nå skal ha eller kommer til å få. Utryggheten får mer spillerom, jo mer omstilling og omorganisering som skjer på arbeidsplassen. Bente gikk gjennom forskjellige faser og reaksjoner som vi kan oppleve ved omstilling. Bente åpnet opp for refleksjoner om hvilken rolle de tillitsvalgte skal ha i omstillingsprosesser. «Skal du være vaktbikkja som passer på at ting går riktig for seg, eller være en samtalepartner som kan bidra til de gode løsningene?»

Medlemmene jobbet til sist med en gruppeoppgave om utfordringer ved omstilling på arbeidsplassen, før seminaret ble avsluttet med en flott guidet tur gjennom gamlebyen i Praha og over den berømte Karlsbroen.

byen_HogOp 

Copyright © 2017 AVYO | Bruk av informasjonskapsler
Powered by Ability.NET

Menu