logo
logo logo logo
Årsmøte 2018

Årsmøte 2018

Årsmøte og medlemseminar den 13. mars

Årsmøtet ble arrangert på Honne Hotell og Konferansesenter på Biri.

Avdelingsleder Anne Hagestande ønsket velkommen til ca. 40 medlemmer.

Etter en kort presentasjon av alle deltakerne, startet seminardelen.

Vi var så heldige å få besøk av vår nye leder, Øyvind Hov Randmæl og Kristin Hauge Jameson 2. varamedlem i fra AVYO sentralt. Øyvind snakket engasjert om;

* organiseringen i NAV

* å trygge arbeidsplasser ved å satse på kompetanseheving i etaten

* at tillitsvalgte og verneombud må være sammen med lederne for å skape de gode arbeidsplassene

* om hvor viktig det er med organisasjonstilknytning og det å opprettholde organisasjonsgraden

« den norske modellen»

* arbeidet som er satt i gang for å få til et YS forbund i NAV, og om samarbeidet mellom AVYO og Delta.

* hovedtariffavtalen

* ny offentlig tjenestepensjon.

* medlemsfordeler og tips om å laste ned YS-appen.

* representant fra Gjensidige orienterte om medlemsfordelene innen bank og forsikring.

Etter lunsj var det årsmøte. På sakslisten sto sentrale saker som årsberetning, handlingsplan, regnskap, budsjett og valg av styre.

Vi er fornøyde med ett godt gjennomført medlemsseminar- og årsmøte.

Copyright © 2017 AVYO | Bruk av informasjonskapsler
Powered by Ability.NET

Menu