logo
logo logo logo
AVYO øker stipendtildeling

AVYO øker stipendtildeling

Tar du utdanning eller kurs som er relevant for ditt arbeid, og din utvikling på arbeidsplassen? Da anbefaler vi at du søker om et av AVYOs stipender.

AVYO ønsker å støtte opp om medlemmenes faglige utvikling, og ser at utdanning og kurs er mer aktuelt - for flere, i forbindelse med omstillingsprosessene som er i gang i etaten.

Du kan søke om å få dekket avgifter i forbindelse med utdanningen, materiell,samt reise og oppholdsutgifter

AVYO sentral øker bevilgningene til stipend til kr 500.000 (250.000 per halvår), og kan søkes på av alle medlemmer. Mere informasjon og søknadsskjema finner du her

I tillegg har AVYO Hordaland en egen stipendpott som du kan søke på. Denne er reservert AVYO Hordalands medlemmer. Stipendpotten ble økt til kroner 40.000,- (20.000 per halvår) på årets årsmøte, og er begrenset oppad til maksimalt kr 5000,- per søknad.  Søknadsfristen er 31.05. i vårsemesteret

Søknadsskjema finner du her.

Søknad sendes til:

AVYO avd. Hordaland ved Bente Sandaunet

NAV Arbeidslivssenter Vestland 

PB 803 Sentrum 

5807 Bergen

Har du spørsmål må du gjerne ta kontakt med oss i styret.

Copyright © 2017 AVYO | Bruk av informasjonskapsler
Powered by Ability.NET

Menu