logo
logo logo logo
Fagdag og Årsmøte 2018.

Fagdag og Årsmøte 2018.

Stort oppmøte og engasjement på årets fagdag.

Den 16.03 arrangerte AVYO Hordaland kombinert fagdag og årsmøte. 64 deltakere var påmeldt til fagdagen. Advokat Annette Selmer startet dagens program med en gjennomgang av aktuelle regelverk og tillitsvalgtes rolle i omstillingsprosesser. De store endringene NAV står ovenfor i nær fremtid gjør temaene høyaktuelle og det ble gitt gode tilbakemeldinger fra medlemmene på innslaget. AVYOs øverste leder, Øyvind Hov Randemæl gav en grundig orientering om hva som rører seg i AVYO. Det ble orientert om Helfos omstillinger og utfordringer, endringer i pensjonsordningen og andre aktuelle saker.Mulige scenarioer for AVYOs fremtidige organisering ble også tatt opp.

Etter fagdagen ble AVYO Hordalands årsmøte gjennomført. Det var 44 stemmeberettigede tilstede. Sakslisten for møtet ble fortløpende godkjent uten endringer.

Inger Lise Træen ble utnevnt som æresmedlem i avdelingen for sin lange tjeneste og eksepsjonelle innsats for AVYO. (Se egen artikkel angående dette)

Det nye styret i AVYO Hordaland for perioden 2018 -2019 ble valgt som foreslått, og ved påfølgende styremøte konstituerte styret seg som følger:

Leder:               Bente Sandaunet

Nestleder:        Renate Sæle

Kasserer:         Hildur Viksøy

Styremedlem:  Inger – Lise Træen

Sekretær:         Andreas Melvik

vara styremedlem    Kristine H. Jameson

vara styremedlem    Karen Valvatne

vara styremedlem     Veronica Setekleiv

Copyright © 2017 AVYO | Bruk av informasjonskapsler
Powered by Ability.NET

Menu