logo
logo logo logo
Fast vervepremie i AVYO Hordaland.

Fast vervepremie i AVYO Hordaland.

Gjør dine kollegaer oppmerksomme på AVYOs medlemsfordeler

​Flere medlemmer gjør AVYO enda sterkere, og vår kompetanse om NAV og HELFO gir medlemmene trygghet. Medlemskap gir mulighet til påvirkning, og våre tillitsvalgte bistår gjennom rådgivning, opplæring og informasjon. De ivaretar medlemmenes interesser og rettigheter i henhold til lover og avtaleverk.I tillegg tilbys medlemsaktiviteter, kurs, stipend og lønnsomme rabattavtaler gjennom YS.

Det er svært mange gode grunner til å velge AVYO. Dersom du ønsker å bidra med verving på din arbeidsplass, er det greit å vite at AVYO Hordaland har en fastsatt vervepremie på kr 1000,- per medlem du verver. Denne kommer i tillegg til vervepremier og vervekampanjer hos AVYO Sentralt.

Ta kontakt med styret om du ønsker mer informasjon eller bistand i forhold til verving: Bente.Sandaunet@nav.no.
Copyright © 2017 AVYO | Bruk av informasjonskapsler
Powered by Ability.NET

Menu