logo
logo logo logo
Ingebjørg feirer 40 år i etaten!

Ingebjørg feirer 40 år i etaten!

I løpet av respektable 40 års fartstid i arbeids- og velferdsetaten har Ingebjørg Nysæter opparbeidet seg en unik kompetanse og verdifulle perspektiver, som kommer både brukere, kolleger og AVYO som organisasjon tilgode.

​Ingebjørg Nysæter jobber til daglig med jobbrådgivning av unge brukere med 'arbeidsavklaringspenger som lønnstilskudd' ved NAV Laksevåg. I tillegg til dette er hun engasjert plasstillitsvalgt for AVYO, og styremedlem for AVYO Hordaland.

Ingebjørg er for lengst feiret med både blomster og kake. Her forteller hun litt om sin reise i NAV og engasjementet i fagforeningen:

40 år er lenge. Veldig lenge…..Utrolig lenge. Sprøtt å tenke på at jeg bare var 26 år den gangen og ikke visste hva jeg gikk til.

Tilfeldighetene rådet den gangen når jeg søkte på jobber. For min del ble det et heldig valg. Etaten har gitt meg mange gode år og mange fine utfordringer.

Jeg har fått muligheter for videreutdanning og fått deltatt i mange interessante og spennende prosjekter. Mine kolleger har gitt meg tillit slik at jeg også gjennom mange år som tillitsvalgt og hovedtillitsvalgt har fått lov å påvirke utviklingen i etaten.

Jeg er en person som liker at det skjer noe, og blir lett engasjert og positiv til nye tanker og ideer. Verden går ikke videre hvis vi ikke er villig til å endre på ting, prøve ut nye ideer for at ting skal bli bedre. Noen av mine kolleger kan kanskje ha irritert seg over meg til tider på grunn av min iver etter å akseptere endringer.

Jeg prøver alltid å forstå hvorfor endringene blir foreslått. Det er ikke dermed sagt at jeg ikke kan være kritisk til ting. Jeg har en positiv innstilling men godtar ikke urettferdighet.

Min anbefaling til alle medlemmene. Vær engasjert og delta gjerne i de fora du kan påvirke det som skjer i NAV. Å være organisert er nå mer enn noen sinne viktig. AVYO trenger også engasjerte tillitsvalgte både lokalt og i styret. Som tillitsvalgt får du en unik mulighet for å påvirke utviklingen.

AVYO gir god opplæring tillitsmannsarbeid og har mange erfarne tillitsvalgte som ønsker å dele sin kunnskap.

Takk for det gode arbeidsmiljøet vi har. Det har også vært viktig for meg og avgjørende for at jeg fremdeles holder ut i arbeidslivet.

Copyright © 2017 AVYO | Bruk av informasjonskapsler
Powered by Ability.NET

Menu