logo
logo logo logo
Julie i farta!

Julie i farta!

På NAV Kontaktsenter i Bergen finner vi denne friskusen, Julie Njåstad Nynes.

Julie er viden kjent for sitt engasjement på arbeidsplassen, og vi som er så heldige å være kollegaene hennes kjenner henne som en virvelvind av energi og stå-på humør . Hun stiller alltid forberedt ,og tar gladelig del i enhver diskusjon som måtte oppstå, enten det gjelder møter på kontaktsenteret eller styremøter i AVYO Hordaland.

Julie er imidlertid aktiv langt utover lokale fora. Som hovedtillitsvalgt i NAV Kontaktsenter og sentralstyremedlem i AVYO har hun en svært travel hverdag, og hun har mange hatter å veksle mellom. Noen dager er hun på jobb i Bergen, andre dager er hun i Oslo, Bodø eller andre steder i landet.

Det er nok de færreste av kollegaene hennes har som har full oversikt over hva Julie egentlig jobber med, og ikke minst hvor mye hun jobber med. Vi har derfor bedt Julie si litt om seg selv, om jobben sin og hva hun brenner for.

'Når du er så heldig å få være representant for så mange dyktige mennesker, så føler jeg at det er veldig lett å bli engasjert. Jeg får virkelig mye energi av å komme rundt å snakke med folk, noe jeg er heldig å få gjøre ganske mye.

Å være tillitsvalgt i en virksomhet med god medbestemmelse og godt bedriftsdemokrati medfører at du som tillitsvalgt er med i veldig mange fora og du blir involvert i veldig mye. Vi jobber i en virksomhet som hele tiden er i endring og dette medfører at vi som er tillitsvalgte også blir engasjerte i mye hele tiden. Det er veldig spennende å få lov å være med å utvikle virksomheten vår. Vi er med på utrednings- og beslutningsprosesser. Vi er med når det kommer til oppgaveløsning og hvordan vi skal organisere arbeidet, vi er med i endringsprosesser og vi får være med i forhold til budsjett, digitalisering og modernisering. Vi er med i omstillingsprosessene, lønnsforhandlinger, arbeidsmiljøutvalg, intervjuer og tilsettingssaker. Vi har en IA avtale som gir oss føringer i forhold til vervet som tillitsvalgt. Og er generelt sett med, slik som lov og avtaleverket vårt sier at vi skal være. Som tillitsvalgt forventes det at du tar ansvar og fremmer saker som gjør at virksomheten oppnår best mulig resultat, samtidig skal jeg som tillitsvalgt også påse at vi tar vare på de ansatte. Som vi sier i AVYO, så tar vi vare på enkeltmennesket i fellesskapet. Og det er også en del av jobben som tillitsvalgt. Vi er med på å forhandle lønnspolitikk, utforming av personalpolitikk og vi kommer også inn i saker hvor noen trenger hjelp fra organisasjonen sin.

Som tillitsvalgt er du også med å påvirke oppover i egen organisasjon, avtaleverket blir jevnlig reforhandlet. Og her kommer vi med innspill, høringer som blir sendt ut gir vi også innspill på. Det er der vi har mulighet til å prøve å påvirke i forhold til nye lover for eksempel.

Jeg har vært med som tillitsvalgt ganske lenge, siden før vi ble NAV. Først som fylkestillitsvalgt og siden som hovedtillitsvalgt. Har også vært leder for AVYO avd. Hordaland en periode. Så det sitter litt historie mellom ørene også, og erfaringene fra tidligere er veldig greit å ha med seg på veien vi nå skal gå videre.'

Det er lett å bli imponert av hvor vidt kompetansen til Julie rekker. Gjennom rollene sine står hun bokstavelig talt midt oppi endringsprosessene som påvirker arbeidshverdagen vår. Gjennom engasjementet sitt er Julie med på å forme arbeidsplassen sin og AVYO som organisasjon. Så trygt å vite at slike ildsjeler jobber for oss medlemmer!Copyright © 2017 AVYO | Bruk av informasjonskapsler
Powered by Ability.NET

Menu