logo
logo logo logo
Samling for tillitsvalgte

Samling for tillitsvalgte

Myndige og løsningdyktige NAV-kontor og ny hovedtariffavtale var tema for samlingen.

De tillitsvalgte møttes 15.-16. september på Quality Edvard Grieg Hotel utenfor Bergen.

​Hovedtillitsvalgt i NAV Hordaland (fylkeslinjen) Inger Lise Træen gikk gjennom arbeidet som er i gang med å skape myndige og løsningsdyktige NAV-kontor. Gruppearbeidet etter presentasjonen viste at dette er et tema som engasjerer. Større handlingsrom, økte ressurser og trygghet ble trukket frem som viktige faktorer for å lykkes med dette.

Hovedtillitsvalgt i NAV Kontaktsenter og sentralstyremedlem Julie N. Nynes gikk gjennom ny hovedtariffavtale og orienterte om arbeidet sentralt i AVYO.

Nestleder Renate Sæle var svært fornøyd med samlingen.

- Jeg merker at vi har engasjerte tillitsvalgte, som har gode svar og løsninger på hvordan vi kan bli bedre i NAV. Jeg synes også det er kjekt å komme sammen med andre tillitsvalgte for å dele ideer og kunnskap.

Copyright © 2017 AVYO | Bruk av informasjonskapsler
Powered by Ability.NET

Menu