logo
logo logo logo
Søk stipend innen 30.11!

Søk stipend innen 30.11!

Visste du at AVYO Hordaland har egen stipendordning?

I tillegg til AVYO`s ordinære stipendordning, har styret i AVYO Hordaland vedtatt å årlig avsette kroner 30 000,- til stipendutdeling. Fortrinnsvis fordelt med 15000 for vår og høst semesteret.

Stipendordningen skal gi støtte til dekning av kostnader i forbindelse med arbeidsrelatert kompetanseheving i form av utdanning eller kurs,  og er forbeholdt medlemmer i avdeling Hordaland.

Det kan søkes om stipend til dokumenterte utgifter i inneværende år

Det kan gis stipend til:

  • Kurs/semesteravgift
  • Eksamensavgift
  • Studiemateriell
  • Reise- og /eller oppholdsutgifter

Stipendets størrelse vil være avhengig av begrunnelse og antall søkere, begrenset oppad til kroner 5 000,-.

Begrunnelse for studiet vil bli vektlagt.

Søknadsfrist for vårsemesteret er 31.05. og 30.11. for høstsemesteret. Stipendsøknadene blir behandlet av styret i avd. Hordaland.

Søknadsskjema finner du her: Søknad stipend

Søknad sendes til:

AVYO avd. Hordaland ved Bente Sandaunet

NAV Arbeidslivssenter Hordaland

PB 803 Sentrum

5807 Bergen

Copyright © 2017 AVYO | Bruk av informasjonskapsler
Powered by Ability.NET

Menu