logo
logo logo logo
Verving i vinden!

Verving i vinden!

I disse dager kjøres AVYOs halvårlige vervekampanje. Verv en kollega, du også!

​Med tanke på de store endringene som er i emning i nær fremtid, med regionalisering og kommende omorganiseringer, er det kanskje viktigere enn aldri før å være organisert. Styrkede organisasjoner sørger for en større grad av medbestemmelse.

Argumentene for å velge nettopp AVYO er mange, og lette å stå for.

Dersom du ønsker å ta 'vervepraten' med en kollega, så har vi laget en liten liste med gode argumenter her:.

  • AVYO er bransjeforbundet i NAV og HELFO. Våre prioriteringer vil alltid være styrt fra konkrete problemstillinger som NAV og HELFO-ansatte møter. Det er kort vei til "toppen". AVYO sentral kan alltid kontaktes, gjennom tillitsvalgte eller direkte. Her møter du kolleger med lang erfaring fra forvaltningen.
  • ​AVYOs plasstillitsvalgte er engasjerte og kompetente. AVYO har et sterkt fokus på å kursing av plasstillitsvalgte. Som medlem kan du være trygg på at plasstillitsvalgte kjenner til aktuelt regelverk og tar vare på dine interesser i medbestemmelsesprosessen.
  • AVYO er partipolitisk nøytral.
  • AVYOs avdelinger er autonome og økonomisk uavhengige. Avdelingene kan derfor lettere tilpasse aktiviteter opp mot konkrete behov som måtte oppstå i de forskjellige regionene.
  • AVYO har egne stipendordninger. AVYO sentral setter av et større beløp årlig for stipend til medlemmer som ønsker å videreutdanne seg eller øke realkompetanse gjennom kursing. AVYO Hordaland har i tillegg opprettet en egen stipendordning til sine medlemmer. Du kan søke stipend fra begge plasser. Se websiden for mere informasjon
  • Medlemskapet koster lite, kun 1 prosent av lønnen din
  • AVYO er et YS-forbund Dette gjør at vi har tilgang på svært mange fordeler gjennom YS samarbeidspartnere.Se bare her: http://ys.no/medlemsfordeler/     ​


AVYO ønsker å belønne medlemmer som engasjerer seg i verving. AVYO Hordaland premierer verving med 1000kr per medlem.

Dette kommer i tillegg til vervepremier fra AVYO Sentral. (Under vervekampanje er denne også 1000 Kr).

Dersom du har behov for tips eller vervemateriell, ta gjerne kontakt med oss per epost: post@avyo.noCopyright © 2017 AVYO | Bruk av informasjonskapsler
Powered by Ability.NET

Menu