logo
logo logo logo
AVYO Møre og Romsdal på landsmøte

AVYO Møre og Romsdal på landsmøte

AVYO arrangerte sitt landsmøte på Scandic Holmenkollen hotell 25 - 27 oktober 2017. Landsmøtet er organisasjonens øverste organ, og har møte hvert tredje år.

​​Delegater fra AVYO avd. Møre og Romsdal på årets landsmøte var Roar Mortensen, Sissel Grønvik, Torill Jørgensen, Janette Rishaug og Olaug H. Solhaug.​ I tillegg var Ragnvald Aarseth og Håvar Kvangardsnes med som observatører.


Landsmøtet behandler følgende saker som nevnt i vedtektenes § 6 pkt. 7
- forbundets beretning for perioden 
- revidert regnskap for perioden
- vedtekter
- prinsipprogram
- rammebudsjett for kommende periode, herunder kontingent
- valg
- evt. innkomne saker


I tillegg har landsmøtet en faglig del, der temaet i år var digitalisering. Innledende foreleser var professor Bo Dahlbom (www.bodahlbom.se) som tok oss gjennom den digitale revolusjonen, og snakket om viktigheter av plattformer. 
IT-direktør i NAV, Torbjørn Larsen, tok opp tråden fra Bo Dahlbom og snakket om plattformer i NAV, om data i framtiden og hvilken betydning det har for oss, hvordan vi kan bruke de data vi har på en smartere måte. 
Vara hovedverneombud i NAV Gry Walstad snakket om digitalisering og hvordan det påvirker oss ansatte. 


NAV direktør Sigrun Vågeng holdt også et engasjerende innlegg der hun var innom mange ting: 
- delegering av makt, mindre styring, mer ledelse
- jobbe smartere - levere bedre tjenester til brukerne til lavere kostnad
- stadig behov for videreutvikling av kompetanse, todelt arbeidsliv med velutdannede på den ene siden og de uten utdanning på den andre siden
- hva ligger foran oss? Ungdomssatsing, flyktninger, langtidsledige, økt egenproduksjon (følge flere tett inn i arbeid)
Sitat: Gode historier må bæres frem (de dårlige går av seg selv). Med dette mener hun at det er viktig at vi er med på å spre gode historier der vi lykkes i vårt arbeid. 

Arbeids- og tjenestedirektør Kjell Hugvik snakket om fremtidens NAV-kontor og regional struktur og endringer vi står ovenfor. 

YS-leder Jorunn Berland tok opp en synkende organisasjonsgrad, dette ble fulgt opp av YS-Stat leder Pål N. Arnesen som ba oss alle om å verve en venn. Det er viktig å få opp organisasjonsgraden i arbeidslivet generelt for å opprettholde den norske modellen med treparts-samarbeidet der arbeidsgivere, arbeidstakere og Staten møtes som likeverdige parter. 

Det ble valgt nytt styre for den kommende perioden. Ny leder ble Øyvind Randmæl, se resten av styret på www.avyo.no/Ny-leder-er-valgt.aspx

Anne S. Henriksen og Erik Kollerud fra Delta snakket om samarbeidsavtalen mellom forbundene, og at det er satt ned en arbeidsgruppe som skal se på muligheten for videreutvikling av dette samarbeidet. Kanskje med tanke på å opprette et felles YS-forbund i NAV?

Et lite kulturelt innslag på kvelden onsdag ble det også tid til. Vi fikk en flott og intim konsert med vinneren av NRK's stjernekamp 2016, Knut Anders Sørum. 
Copyright © 2017 AVYO | Bruk av informasjonskapsler
Powered by Ability.NET

Menu