logo
logo logo logo
Tillitsvalgte på seminar i Rosenes by

Tillitsvalgte på seminar i Rosenes by

22 tillitsvalgte fra alle enheter i avdelingen var samlet til seminar på Quality Alexandra hotell i Molde.

​8. og 9. september ble to dager med variert og spennende program, gode diskusjoner og utveksling av erfaringer.

En stor del av programmet ble, naturlig nok, viet til gjennomgang av tariffoppgjøret, ny hovedtariffavtale og høstens lokale forhandlinger. Det at vårens lønnsoppgjør førte til to hovedtariffavtaler i Staten, og likhetene og forskjellene i avtalene, ble mye diskutert. Leder og hovedtillitsvalgt i tjenestelinja hadde nettopp vært på samling i regi av YS-Stat, og hadde fått en meget god innføring i dette temaet der. Dette ble videreformidlet etter beste evne til avdelingens tillitsvalgte.

Nyttig for nye tillitsvalgte
Avdelingen har i år ganske mange nye tillitsvalgte, som naturlig nok ikke har vært gjennom lokale forhandlinger før. Det ble derfor snakket mye om hvordan gangen i lokale forhandlinger er, hvilke oppgaver den tillitsvalgte har, og hva som kan skje etter at forhandlingene er over. Her delte de erfarne tillitsvalgte av egen kunnskap og egne erfaringer med de som ikke har vært med på dette tidligere, og tilbakemelding etter denne dagen var at dette var noe som virkelig var nyttig.

Dag to av seminaret begynte med en gjennomgang av de foreslåtte endringer i tjenestemannsloven, og det arbeidet som har vært gjort i tjenestemannslovutvalget. Også dette var tema på samlingen i regi av YS-Stat, og den gjennomgangen leder og hovedtillitsvalgt for tjenestelinjen fikk der kom veldig godt til nytte.

Seminaret ble avsluttet med gruppearbeid om endringer i arbeidsmiljøloven, og det høringsnotatet avdelingene hadde fått tilsendt i forbindelse med dette. De tillitsvalgte ble delt inn i grupper som hver for seg gikk gjennom høringsnotatet og forslagene i notatet. Etter lunsj gikk vi gjennom tilbakemeldingene fra alle gruppene, og disse tilbakemeldingene dannet da grunnlag for høringssvar fra avdelingen til sentral organisasjon. En ny arbeidsmåte i avdelingen vår, men absolutt noe som kan gjentas.

Gode lønnskrav
Nå gjenstår gjennomføring av medlemsmøter i de enheter som ønsker det i forkant av lokale forhandlinger, slik at alle, både medlemmer og tillitsvalgte får et så godt grunnlag som mulig for å fremme gode lønnskrav. Avdelingens styre vil bistå ute på enhetene i den utstrekning dette er ønskelig. 

Avd_MøreogRomsdal2

Copyright © 2017 AVYO | Bruk av informasjonskapsler
Powered by Ability.NET

Menu