logo
logo logo logo
Vinnere i AVYO Møre og Romsdal sin vervekampanje 2017

Vinnere i AVYO Møre og Romsdal sin vervekampanje 2017

AVYO Møre og Romsdal har hvert år mellom 1. januar og 30. november en vervekampanje, der hvert medlem en verver gir et lodd. Trekning skjer på styremøte i desember, og premien for 2017 var et nettbrett.

I 2017 fikk vi inn 25 nye medlemmer i avdelingen, der 24 var vervet og en hadde funnet fram til oss på egenhånd. Det var mange ververe, og antall vervede pr. verver varierte fra 1 – 6 nye medlemmer.

På styremøtet 1. desember ble det trukket 2 vinnere i vervekampanjen for 2017. Vinnerne ble Ragnhild Hoel på Helfo, og Anne Birgit Hole ved NAV Kontaktsenter. forbindelse med dette har vi i styret stilt de noen spørsmål:

Dere har begge tillitsverv i organisasjonen, hvor lenge har dere vært tillitsvalgte?

Ragnhild: Eg tiltok i vervet i månadsskiftet november/desember 2015, så eg har vore tillitsvalt i 2 år.

Anne Birgit: Jeg har vært tillitsvalgt siden høsten 2011, snart 6 ½ år.

Hva er det mest positive med å være tillitsvalgt?
Ragnhild: Det mest positive med å vere tillitsvalt er alt eg har lært, og alle eg har blitt kjend med. Gjennom AVYO si grunnopplæring og gjennom samlingar vi har hatt i fylket, har eg fått veldig god innsikt i lover og avtalar som eg elles ikkje ville fått tid til å setje meg så godt inn i. Som tillitsvalt har eg også blitt kjend mange flotte folk i Helfo og NAV, eg er blitt betre kjend med medlammar og leiarar lokalt, og eg er blitt kjend med Helfo som organisasjon på ein heilt ny måte.

Anne Birgit: Det er interessant og lærerikt, og så liker jeg samspillet med arbeidsgiver, organisasjonen og ikke minst medlemmene.

Hva gjør du for å verve nye medlemmer, og hva er det viktigste argumentet for nye medlemmer for å velge AVYO som sin organisasjon?
Ragnhild: Når eg vervar nye medlemmar gir eg dei informasjon om AVYO sine prinsipp og medlemsfordelar –resten går av seg sjølv 

Mitt viktigaste argument for å velje AVYO har vore nærheit. Både med tanke på at det er kort veg mellom medlemmar og tillitsvalte på alle nivå, men også den nærheita vi har her lokalt. Av ein arbeidsplass på ca 45 årsverk, så har vi over 20 medlemmar. Det betyr at vi er eit stort AVYO-miljø, og at vi aldri er åleine. Det var eit viktig argument for at eg sjølv valte AVYO for nokre år sidan.

Anne Birgit: Vi tillitsvalgte ber om spikret tid i timeplanen til nyansatte (i løpet av første måneden), og får ca 15 min til å presentere organisasjonene våre. Etter presentasjonen sender jeg en kort epost til alle, med link til AVYO`s hjemmeside.
Til alle uorganiserte poengterer jeg viktigheten av å organisere seg. Det jeg fremhever spesielt om AVYO er at vi er politisk uavhengig men absolutt en politisk aktør, en organisasjon kun for NAV, Helfo og frilanstolker, vi har lav kontingent og vi har godt miljø.

Styret i AVYO Møre og Romsdal gratulerer vinnerne, og oppfordrer med dette samtlige til å være aktive i å verve nye medlemmer til organisasjonen i 2018. Gratulerer !!

unnamed1​ 20171218_155159

Copyright © 2017 AVYO | Bruk av informasjonskapsler
Powered by Ability.NET

Menu