logo
logo logo logo
Tillitsvalgs- og verneombudssamling

Tillitsvalgs- og verneombudssamling

Bredt faglig innhold på Stiklestad Hotell.

AVYO avd. Nord-Trøndelag hadde samling for tillitsvalgte og verneombud 14. – 15. september.

Første dagen var viet til temaet «omstillinger». Alle fortalte litt om situasjonen på sine enheter. Forskjellene på hvordan omstillinger planlegges og gjennomføres, oppleves som store. Derfor har vi har stor nytte av å få informasjon om hvordan dette gjøres hos andre. Det gir inspirasjon og mange ideer.

Sammenslåing av Nord- og Sør-Trøndelag er et stort tema hos oss. På fylkeslinja er det «fullt kjør» nå frem til 01.januar 2018. Veldig mange ting som skal på plass, og tillitsvalgte opplever et veldig stort arbeidspress med dette. Dette er prosesser som også påvirker NAV-kontorene etter hvert.

I NAV Familie- og pensjonsytelser er det uavhengig av denne fylkessammenslåingen store endringer. De to enhetene i Nord-Trøndelag (Steinkjer og Levanger) er vedtatt sammenslått til en enhet, og det jobbes nå med samlokalisering. I kontaktsentret og på hjelpemiddelsentralen det foreløpig ikke besluttet noe endelig.

Medlemsfordeler
På dag to var det ulike tema på agendaen.
Vi startet med medlemsverving og medlemsfordeler. En representant fra Gjensidige Forsikring var til stede og informerte om forsikringsordningene for YS-medlemmer. Dette opplevdes som veldig nyttig, både for den enkelte personlig og for å bruke i medlemsverving.

Videre hadde vi en gjennomgang av samarbeidsavtalen med Delta, og de erfaringer vi har med den så langt. Vi informerte også om lønnsoppgjøret i høst, om saker fra siste landsstyremøte og forberedelse til det kommende landsmøte i oktober.

I tillegg hadde vi besøk av hovedtillitsvalgt i NAV Familie- og pensjonsytelser, Hallgeir Hald, som informerte om hele prosessen med omstillinger i den styringslinja.

Det var to dager med mye godt faglig innhold og mange nyttige diskusjoner.

Copyright © 2017 AVYO | Bruk av informasjonskapsler
Powered by Ability.NET

Menu