logo
logo logo logo
To dagers tillitsvalgtsamling

To dagers tillitsvalgtsamling

12 tillitsvalgte fra forskjellige enheter i Nord-Trøndelag var samlet til seminar på Snåsa Hotell.

​22. og 23. september ble to dager med variert og interessant program, gode diskusjoner og ikke minst utveksling av erfaringer.

Viktige tema som ble tatt opp i år, er naturlig nok gjennomgang av ny tariffavtale og høstens lokale forhandlinger. YS Stat hadde nettopp hatt en samling for tillitsvalgte, og det som ble tatt opp der, ble videreformidlet avdelingens tillitsvalgte. Det ble videre brukt en del tid på gangen i forhandlingene, og tillitsvalgtes rolle i forbindelse med dette.

Videre opptar regionmeldingen og fylkessammenslåingen til ett Trøndelag oss, og vi hadde gode diskusjoner rundt dette – og til AVYOs plass i det nye Trøndelag. Dette er en del av omstillingen i NAV, og erfaringsutvekslingen med andre styringslinjer i NAV er meget viktig for å være forberedt på framtidige endringer.

Også i år var vi så heldige å få med oss Vanja Thorvaldsen fra sekretariatet i AVYO på samlingens dag to. Det er en fornøyelse å ha med seg slike «klartenkende». Hun tok oss gjennom dagsaktuelle tema som tariffavtale, lokale forhandlinger og omstilling i NAV.

Seminaret var innholdsrikt og treffer tillitsvalgte i deres hverdag
Copyright © 2017 AVYO | Bruk av informasjonskapsler
Powered by Ability.NET

Menu