logo
logo logo logo
Årsmøte med seminar

Årsmøte med seminar

Svært god deltakelse. Over 50 medlemmer deltok.

​​AVYO avd. Nord-Trøndelag hadde årsmøte med seminar på Stiklestad Hotell 2-3 mars.

Vi startet med lunsj torsdag 2. mars, og hadde faglig seminar om ettermiddagen før årsmøtet kl. 17.00.

Årsmøtet ble effektivt ledet av Kari Finvik og Rune Amdal. Etter forslag fra salen ble det gjort mindre endringer i aktivitetsplan og budsjett. Til nytt styre ble valgt.

Torsdag 2. mars hadde vi seminar før årsmøtet. Tema var omstillinger med innlegg fra tillitsvalgte fra NAV Fylkeslinja, Nav Familie og Pensjonsytelser, NAV Hjelpemiddelsentralen og NAV Kontaktsenter. Vi har omstillinger/endringer i alle enheter, og dette ble diskutert i plenum.

Neste tema var Trøndelag, og etter innledning fra leder, hadde vi gruppearbeid med tema AVYO i fremtiden med nye regioner, og hvordan skal ivareta våre medlemmer på en best mulig måte. Vi diskuterte også hvilke aktiviteter medlemmene våre ønsker. Det var mange gode innspill fra gruppene som styret skal jobbe med i året som kommer.

Vi fortsatte seminaret 3. mars med litt informasjon om medlemsfordeler. Videre hadde Kari Finvik, nå hovedtillitsvalgt for HELFO, informasjon om hva som skjer der.

Så var turen kommet til Vanja Thorvaldsen og Line Jensen fra sentralstyret som informerte om det som skjer sentralt i AVYO. Viktige tema var samarbeidsavtalen med Delta og omstillingsavtalen i NAV. Det siste er veldig aktuelt for mange, og det var mange spørsmål omkring dette.

Seminaret ble avsluttet med lunsj fredag 3. mars.


årsmøte trøndelag_2017_nett

Copyright © 2017 AVYO | Bruk av informasjonskapsler
Powered by Ability.NET

Menu