logo
logo logo logo
Huskeliste for plasstillitsvalgte

Huskeliste for plasstillitsvalgte

PTV er bindeleddet mellom avdelingsstyret, hovedtillitsvalgte og medlemmene i egen enhet.

Oppgaver:

- Gjør deg kjent med Hovedavtalen.

- Meld deg på AVYOs grunnopplæring for tillitsvalgte.

- Delta på samlinger for tillitsvalgte.

- Delta på enhetens MBA-møter (medbestemmelsesapparatet). Informer medlemmene om temaer som skal tas opp i møtet og gi tilbakemelding etter møtet.

- Ansvarlig for å videreformidle informasjon fra AVYO til medlemmene i egen enhet. Mailer til medlemmene skal sendes som blindkopi.

- Du bør arrangere minst to medlemsmøter i året. Inviter gjerne hovedtillitsvalgt og andre som er aktuelle ifølge tema. (Det kan brukes inntil 300 pr medlem pr år på bespisning tilknyttet medlemsmøter. Refusjon av utlegg fås ved å sende regning til kasserer. Husk å oppgi deltakerliste i refusjonskravet).

- Informere nyansatte/ansatte om viktigheten av å være organisert og hvorfor velge AVYO.
Vær aktiv i lokal i lønns- og personalpolitikk. Ved lokale lønnsforhandlinger veileder du medlemmene i hva kriteriene betyr og i å skrive lønnskrav. Motta og prioriter kravene og videresend disse til forhandlingsdelegasjon.

- Gi en oppmerksomhet (gavekort, blomst eller annet) til 50- og 60- årsjubilantene. Verdi inntil 500 kroner + eventuelt frakt. Send kvittering for utlegg til fylkesavdelingskassereren. Husk å oppgi kontonummer for tilbakebetaling.

- Medlemmer som går av med pensjon skal motta en blomsterbukett eller annen avskjedshilsen til en pris fastsatt på inntil 500. Send kvittering for utlegg til fylkesavdelingskassereren. Husk å oppgi kontonummer for tilbakebetaling.


-PTV har taushetsplikt i alle saker som har med personforhold å gjøre eller saker der ledelsen og PTV blir enige om ikke å gå ut med informasjon.


Husk å gi beskjed til fylkesavdelingskasserer med kopi til fylkesleder ved følgende medlemsendringer
- Flytter/bytter arbeidssted
- Endring i navn, adresse, stillingskode og stillingsprosent
- Fratrer sin stilling
- Skal ha permisjon
- Begynner i arbeid etter permisjon uten lønn

Valg:
Det skal velges PTV med vara ved alle enheter hvor AVYO har medlemmer årlig. PTV skal velges av medlemmene hvert år og resultatet skal sendes hovedtillitsvalgt med kopi til fylkesavdelingsleder, og enhetsleder.

Copyright © 2017 AVYO | Bruk av informasjonskapsler
Powered by Ability.NET

Menu