logo
logo logo logo

Oslo

Oversikt over de som sitter i styret, plasstillitsvalgte med vara og kontaktpersoner i AVYO avd. Oslo.

oslo

Styret består av:

​Leder

Norunn M. Kjenstad​

​NAV Familie- og pensjonsytelser Oslo 1

1. nestleder

​Else-Margrethe Nielsen

NAV Kontroll Medlemskap og avgift

Styremedlem

​Brit Karin Pedersen

​NAV Alna

Styremedlem

​Gunn Berit Lilleheim

​NAV Ullern

​Medlemsliste

​Ingull Olsen

NAV Hjelpemiddelsentral Oslo og Akershus

Ansvarlig hjemmeside

​Ann-Mari Reppe

​NAV Familie- og pensjonsytelser Oslo 1

​Kasserer

​Wendy Sandnes

​NAV Hjelpemiddelsentral Oslo og Akershus

Ansvarlig hjemmeside

​Riaz, Mohammed Raza

​NAV Servicesenter


Plasstillitsvalgte AVYO avd. Oslo

Helfo Utland. Plasstillitsvalgt: Line Lærum. Vara PTV: Homara Akhtar.

Helfo Kontroll. Plasstillitsvalgt: Elin Aurbakken.

Helsedirektoratet. Kontaktperson: Vera Rohr-Torp.

NAV Familie- og pensjonsytelse Oslo 2. Plasstillitsvalgt: Izeta Kadic. Vara PTV: Sabin Ahmad

NAV Familie- og pensjonsytelse Oslo 1. Plasstillitsvalgt: Aina Finsen. Vara PTV: Ann-Mari Reppe

NAV Arbeid og ytelser styringsenhet. Plasstillitsvalgt: Tina Benjaminsen. Vara PTV: Leif Vegard Birkeland

NAV Arbeid og Ytelse Oslo. Plasstillitsvalgt: Premarajj Thanhavel

NAV Hjelpemiddelsentral i Oslo og Akershus. Plasstillitsvalgt: Ingull Olsen. Vara PTV: Marit Eriksen

NAV Kontroll Forvaltning. Plasstillitsvalgt: Wenche Stang Vara PTV: Lauritz Vaardal  

NAV Kontroll Øst. Kontaktperson: Puja Anand

NAV Medlemskap og avgift. Plasstillitsvalgt: Else-Margrethe Nielsen

NAV Arbeids- og velferdsdirektoratet. Hovedtillitsvalgt: Daniel Engehagen. Vara PTV: Bjørn Frode Kvernstuen

NAV Kontaktsenter Oslo og Vest-Viken. Plasstillitsvalgt: Anders Burkey Ellefsen, 1.Vara PTV: Xiang Ting He, 2. vara PTV: Susanne Bøyum

NAV Serviceenhet. Plasstillitsvalgt: Mohammad Raza Riaz. Vara PTV: Ellen Aagaard

NAV Oslo (fylkeslinja). Hovedtillitsvalgt: Gunn Berit Lilleheim. Vara PTV: Brit Karin Pedersen

NAV Nordstrand. Plasstillitsvalgt: Janne Cecilie Thorenfeldt.

NAV Bjerke.  

NAV Stovner. Plasstillitsvalgt: Jonny Andersen

NAV Sagene. Kontaktperson: Ellen Sindland

NAV Ullern. Plasstillitsvalgt: Terje Rolen

NAV Nordre Aker. Plasstillitsvalgt: Siri Bergseth. Vara PTV: Mona Ludvigsen

NAV Vestre Aker. Kontaktperson: Lisa Saraby

NAV Frogner. Plasstillitsvalgt: Ane-Guro Sandhalla. 

NAV Alna. Plasstillitsvalgt: Brit Karin Pedersen

NAV Klageinstans Oslo og Akershus: Plasstillitsvalgt: Anne Grethe Stubberud


VALGKOMITÉ

​Anders Burkey Ellefsen

​Kontaktsenter Oslo og Vest-Viken

​Nina Jellestad Lunde

​NAV Hjelpemiddelsentral Oslo og Akershus

​Ting Xiang He

​​NAV Kontaktsenter Oslo og Vest-Viken

Mari Holmegård

​NAV Familie- og pensjonsytelser Oslo 1

Huskeliste for plasstillitsvalgte AVYO Oslo

Huskeliste for plasstillitsvalgte AVYO Oslo

Generelt:
PTV er bindeleddet mellom avdelingsstyret, fylkestillitsvalgte, hovedtillitsvalgte for spesialenhetene og medlemmene i egen enhet.

PTV er ansvarlig for å videreformidle informasjon fra AVYO til medlemmene i egen enhet. Mailer som videresendes til medlemmene skal sendes som blindkopi.

PTV har taushetsplikt i alle saker som har med personforhold å gjøre eller saker der ledelsen og PTV blir enige om ikke å gå ut med informasjon..

PTV skal være en god diskusjonspartner for sine medlemmer, leder og verneombud i egen enhet.

PTV bør skaffe seg kompetanse ved å delta på opplæring, samlinger som avdelingen arrangerer og holde seg orientert om aktuelle saker og temaer.

Inn og utmelding når et medlem:

  • Flytter/bytter arbeidssted
  • Endring i navn, adresse, stillingskode og stillingsprosent
  • Fratrer sin stilling
  • Skal ha permisjon
  • Begynner i arbeid etter permisjon uten lønn

Melding sendes avdelingsstyrets representant for medlemsregisteret.

Valg:
Det skal velges PTV med vara ved alle enheter hvor AVYO har medlemmer. PTV skal velges av medlemmene hvert år og resultatet skal sendes avdelingsstyret og enhetsleder snarest.

Rapporter:
Rapport til styret om status på kontoret/enheten vår og høst. Informere styreleder og fylkestillitsvalgte i fm. høringer, arbeidsgrupper, FYMBA og AMU.

Lønnsforhandlinger:
Motta og prioritere lønnskrav, samt bistå medlemmene ved behov for veiledning.

MBA:
Delta på MBA-møter og informere medlemmene om tema som skal tas opp på møte og gi tilbakemelding etter møte. Delta i ansettelsesprosesser.

Verving:
Være aktiv i forhold til nytilsatte med vervemateriell o.l. Vervemapper bestilles fra post@avyo.no.

Blomster:
Blomst/gave inntil kr. 500 når et medlem:

  • Fyller 30,40, 50, 60 eller 70 år.
  • Ved fratredelse fra stilling ved uttak av pensjon/AFP.

Regning merkes med navn på medlem og hvilken avdeling. Regning sendes til kasserer.

Medlemsmøter:
Det bør avholdes to medlemsmøter pr år.
Gratis profilartikler til medlemmene kan bestilles direkte til styret i AVYO avd. Oslo. Det kan bestilles enkel bevertning til medlemsmøter, for eksempel pizza, baguetter o.l. dette avklares med styret i AVYO avd. Oslo på forhånd.


Copyright © 2017 AVYO | Bruk av informasjonskapsler
Powered by Ability.NET

Menu