logo
logo logo logo

Oslo

Oversikt over de som sitter i styret, plasstillitsvalgte med vara og kontaktpersoner i AVYO avd. Oslo.

ny avyo styye 2018

​​​​Styret består av:
Leder Målfrid Torstensen                 (NAV Familie- og pensjonsytelser Oslo 1)
Norunn M Kjenstad                          (NAV Familie- og pensjonsytelser Oslo 1)
Else Margrethe Nielsen                   (NAV Kontroll Medlemskap og avgift)
Ørjan Kveseth                                  (NAV Familie- og pensjonsytelser Oslo 2)
Brit Karin Pedersen                         (NAV Alna)
Gunn Berit Lilleheim                        (NAV Ullern)
Raza Riaz                                        (NAV Serviceenhet Oslo)
Ingull Olsen                                     (NAV Hjelpemiddelsentral Oslo og Akershus)
Marius D. Breyholz                         (NAV Kontaktsenter Oslo og Akershus)
Marethe Nordnes                            (NAV Familie- og pensjonsytelser Oslo 2)


Plasstillitsvalgte AVYO avd. Oslo

Helfo Utland. Plasstillitsvalgt: Homara Akhtar. Vara PTV: Kristine Fladby Stensbak.

Helfo Kontroll. Plasstillitsvalgt: Elin Aurbakken.

Helsedirektoratet. Kontaktperson: Vera Rohr-Torp.

NAV Familie- og pensjonsytelse Oslo 2. Plasstillitsvalgt: Izeta Kadic. Vara PTV: Sabin Ahmad

NAV Familie- og pensjonsytelse Oslo 1. Plasstillitsvalgt: Norunn M. Kjenstad. Vara PTV: Ann-Mari Reppe

NAV Arbeid og ytelse – Styringsenhet. Plasstillitsvalgt:  Vara PTV:Leif Vegard Birkeland

NAV Arbeid og Ytelse Oslo. Plasstillitsvalgt: Ayisha Ejaz Alam. Vara PTV: Valentina Balgurova

NAV Familie- og pensjonsytelse Bærum. ​Plasstillitsvalgt: Finsen Aina. Vara PTV Bjørn Sønju

NAV Hjelpemiddelsentral i Oslo og Akershus. Plasstillitsvalgt: Ingull Olsen. Vara PTV: Marit Eriksen

NAV Kontroll Forvaltning. Plasstillitsvalgt: Wenche Stang Vara PTV: Lauritz Vaardal  

NAV Kontroll Øst. Kontaktperson: Puja Anand

NAV Medlemskap og avgift. Plasstillitsvalgt: Else-Margrethe Nielsen

NAV Arbeids- og velferdsdirektoratet. Hovedtillitsvalgt: Daniel Engehagen. Vara PTV: Bjørn Frode Kvernstuen

NAV Kontaktsenter Oslo og Akershus. Plasstillitsvalgt: Marius Drivenes Breyholtz, 1.Vara PTV: Anders Burkey Ellefsen, 2. vara PTV: Xiang Ting He

NAV Serviceenhet. Plasstillitsvalgt: Mohammad Raza Riaz. Vara PTV: Ellen Aagaard

NAV Oslo (fylkeslinja). Hovedtillitsvalgt: Gunn Berit Lilleheim. Vara PTV: Brit Karin Pedersen

NAV Nordstrand. Plasstillitsvalgt: Janne Cecillie Thorenfeldt. Vara PTV:  Wenche Stendan

NAV Bjerke. Kontaktperson: 

NAV Stovner. Plasstillitsvalgt: Jonny Andersen

NAV Sagene. Kontaktperson: Ellen Sindland

NAV Ullern. Plasstillitsvalgt: Terje Rolen

NAV Nordre Aker. Plasstillitsvalgt: Siri Bergseth. Vara PTV: Mona Ludvigsen

NAV Vestre Aker. Kontaktperson: Lisa Saraby

NAV Frogner. Plasstillitsvalgt: Ane-Guro Sandhalla. Vara PTV: Sina Therese Svestad

NAV Alna. Plasstillitsvalgt: Brit Karin Pedersen

Huskeliste for plasstillitsvalgte AVYO Oslo

Huskeliste for plasstillitsvalgte AVYO Oslo

Generelt:
PTV er bindeleddet mellom avdelingsstyret, fylkestillitsvalgte, hovedtillitsvalgte for spesialenhetene og medlemmene i egen enhet.

PTV er ansvarlig for å videreformidle informasjon fra AVYO til medlemmene i egen enhet. Mailer som videresendes til medlemmene skal sendes som blindkopi.

PTV har taushetsplikt i alle saker som har med personforhold å gjøre eller saker der ledelsen og PTV blir enige om ikke å gå ut med informasjon..

PTV skal være en god diskusjonspartner for sine medlemmer, leder og verneombud i egen enhet.

PTV bør skaffe seg kompetanse ved å delta på opplæring, samlinger som avdelingen arrangerer og holde seg orientert om aktuelle saker og temaer.

Inn og utmelding når et medlem:

  • Flytter/bytter arbeidssted
  • Endring i navn, adresse, stillingskode og stillingsprosent
  • Fratrer sin stilling
  • Skal ha permisjon
  • Begynner i arbeid etter permisjon uten lønn

Melding sendes avdelingsstyrets representant for medlemsregisteret.

Valg:
Det skal velges PTV med vara ved alle enheter hvor AVYO har medlemmer. PTV skal velges av medlemmene hvert år og resultatet skal sendes avdelingsstyret og enhetsleder snarest.

Rapporter:
Rapport til styret om status på kontoret/enheten vår og høst. Informere styreleder og fylkestillitsvalgte i fm. høringer, arbeidsgrupper, FYMBA og AMU.

Lønnsforhandlinger:
Motta og prioritere lønnskrav, samt bistå medlemmene ved behov for veiledning.

MBA:
Delta på MBA-møter og informere medlemmene om tema som skal tas opp på møte og gi tilbakemelding etter møte. Delta i ansettelsesprosesser.

Verving:
Være aktiv i forhold til nytilsatte med vervemateriell o.l. Vervemapper bestilles fra post@avyo.no.

Blomster:
Blomst/gave inntil kr. 500 når et medlem:

  • Fyller 30,40, 50, 60 eller 70 år.
  • Ved fratredelse fra stilling ved uttak av pensjon/AFP.

Regning merkes med navn på medlem og hvilken avdeling. Regning sendes til kasserer.

Medlemsmøter:
Det bør avholdes to medlemsmøter pr år.
Gratis profilartikler til medlemmene kan bestilles direkte til styret i AVYO avd. Oslo. Det kan bestilles enkel bevertning til medlemsmøter, for eksempel pizza, baguetter o.l. dette avklares med styret i AVYO avd. Oslo på forhånd.


Copyright © 2017 AVYO | Bruk av informasjonskapsler
Powered by Ability.NET

Menu