logo
logo logo logo
Julehilsen 2019

Julehilsen 2019

AVYO familien er stor, og gjengen i Oslo har en stor plass i mitt hjerte.

AVYO medlemmer du ikke har sett på flere år, kommer inn og ut av din hverdag både i og utenfor AVYO. Å være medlem er viktig av flere grunner, for å ivareta rettigheter og plikter i arbeidshverdagen, i omstillings-tider osv.

Å arbeide i staten eller kommunen var og er for flere ensbetydende med å være en trygg og stabil jobb. Men er det sant, at statlige og kommunale ansatte gjør det samme år ut og år inn?

Flere AVYO medlemmer har fått erfare at ord som FTE'er (fulltidsekvalenter), budsjett, politiske beslutninger, PRIM, robuste avdelinger, fleksibilitet, at arbeidsoppgavene flyttes til andre steder i landet, kontorer legges ned eller samlokaliseres har blitt en del av arbeidslivets gleder og sorger. Dette er noen av endringene våre medlemmer har fått erfare og følt på kroppen i 2019.

Noen av endringene er kontinuerlig og skjer umerkelig og noen ganger har små endringer medført store omveltninger. Jeg ønsker å benytte muligheten til å komme med en stor takk til; medlemmer som sier ifra og til de tillitsvalgte som henger med i svingene slik at enkeltmennesket bli ivaretatt på best mulig måte i de enkelte situasjonene.

Endringene kan ha medført fortvilelse, tårer og sinne, men også glede, latter, nye muligheter og omtanke. For noen har endringene også vært en dør som åpner seg, gitt muligheter til å ta sjanser og lære. Våre medlemmer og tillitsvalgte har vært handlekraftige, omstillingsdyktige og hatt stort pågangsmot som er gode egenskaper til å møte framtiden med.

Med dette ønsker jeg alle en GOD JUL og GODT NYTT ÅR

Hilsen Norunn M. Kjenstad
Leder AVYO avd Oslo

Copyright © 2017 AVYO | Bruk av informasjonskapsler
Powered by Ability.NET

Menu