logo
logo logo logo
Ny ungsatsing i Oslo

Ny ungsatsing i Oslo

Med Ung avd. Oslo ønsker initiativtakerne å skape et nytt tilbud for deg som er under 35 år.

Skrevet av Margarethe Standberg

Tekst er hentet fra Profilen nr 3 -2018 side 16-17. 

– Hensikten er å få flere medlemmer til å engasjere seg og få et større innblikk i hva AVYO jobber med. Mange ansatte kommer rett ut i arbeidslivet etter studier og er ikke så kjent med hva fagforeninger gjør og hvorfor det er så viktig å være organisert. Vi ønsker å involvere dem mer, drøfte tanker og ideer om hva vi kan få til sammen og selvsagt fortelle om hva AVYO gjør og jobber for og fortelle om alle medlemsfordelene våre. Vi ønsker å gjøre de unge medlemmene mer bevisste på dette, sier Christopher Iversen.

Han tok sammen med Marius Drivenes Breyholtz og Ting He initiativet til denne ungmedlemssamlingen 24. september. De tre er selv mellom 29 og 34 år og jobber ved NAV Kontaktsenter Oslo og Akershus.

– For flere som ikke har jobbet i NAV tidligere, er det kanskje ikke så lett å helt vite hva fagforeningen kan bistå med. Kanskje noen også glemmer det litt fordi de først er så fornøyde med å ha fått en bra, ny jobb. Det er viktig med informasjon om hva du har rett på som arbeidstaker. Temaer som det kanskje kan være vanskelig å ta opp med sin første arbeidsgiver. Så er det den sosiale biten. Det er spennende å høre om hvordan ansatte har det på NAV-kontor og NAV Familie- og pensjonsytelser for eksempel. Vi er jo ett NAV, og vi kan lære av hverandre og jobbe på tvers, sier Ting.

GODT GRUNNLAG

På samlingen var det medlemmer til stede fra kontaktsenteret, men også NAV Familie- og pensjonsytelser, NAV Arbeid og Ytelser og NAV-kontor.

42456436_1960110164028128_4163879692920684544_o

Marius Drivenes Breyholtz ønsket alle velkommen, før ordet gikk til AVYOs leder Øyvind Hov Randmæl som selv er medlem i avdeling Oslo. Han startet sin tillitsvalgtvei som plasstillitsvalgt på NAV Søndre Nordstrand, og det er 32 år siden han startet å jobbe i trygdeetaten.

– Tiden går så fort, det dere gjør nå, legger grunnlaget for hva som skjer senere, og det er viktig å ikke bare peke på det som ikke er i orden, men å komme med forslag til hvordan det kan bli bedre. Ikke vær redd for å ta på dere verv. Jeg meldte meg inn i AVYO (TTL) fordi jeg hadde tillit til den plasstillitsvalgte, innledet Øyvind.

– Det er viktig at dere bidrar med deres kunnskap inn. Dere står overfor en del andre utfordringer enn de som er eldre, sa han.

– Å være med i en fagforening handler om så mye mer enn lønn. Det handler om å bli kjent på tvers av enheter. Vi håper at dette vil være begynnelsen på noe som skaper et større og bredere engasjement, og vi håper at vi på sikt kan involvere unge medlemmer i resten av landet også. At flere får en bredere forståelse av hva AVYO gjør og at medlemmer blir bedre kjent med hverandre. Det kan være en fin mulighet til å få flere kolleger. Jeg har mange temaer jeg kunne tenkt å ha på samlinger framover dersom interessen er der, og det håper jeg virkelig, sier Marius som er plasstillitsvalgt ved NAV Kontaktsenter Oslo og Akershus, styremedlem i avdelingen og AVYOs representant i ung-nettverket i YS.

– Vi håper også at denne og videre samlinger gjør at medlemmer blir inspirert til å verve flere på arbeidsplassen, og at det igjen skaper større engasjement. Mange har kanskje ikke et så bevisst forhold til fagforeninger, men det er jo så viktig å være organisert med tanke på alle omstillingene som skjer i NAV, sier Christopher.

42438053_1960110117361466_5591404986773798912_o

Noen forventninger/ønsker fra de unge

• Et medlemskap er en arbeidslivsforsikring,

fagforeningen stiller opp og kjemper for rettigheter

• Tillitsvalgte vi kan rådføre oss med som er tilgjengelige og tilstede

• Lett forståelig informasjon i forkant av lønnsforhandlinger

• Informasjon om plikter og rettigheter for unggruppa (oss med litt mindre arbeidserfaring)

• Relevante kurs og samlinger

• Godt fellesskap

Copyright © 2017 AVYO | Bruk av informasjonskapsler
Powered by Ability.NET

Menu