logo
logo logo logo
Plasstillitsvalgt samling AVYO avd. Oslo

Plasstillitsvalgt samling AVYO avd. Oslo

18 plasstillitsvalgte, vara plasstillitsvalgte og kontaktpersoner møtte til møte den 13. september 2018 hvor tema var lokale forhandlinger mm.

​Styret i AVYO avd. Oslo inviterte plasstillitsvalgte, vara plasstillitsvalgte og kontaktpersoner til et møte den 13. september 2018 hvor tema var lokale forhandlinger mm.

For å forberede plasstillitsvalgte, vara plasstillitsvalgte og kontaktpersoner til lokale lønnsforhandlinger var leder i AVYO Øyvind Hov Randmæl invitert for å besvare spørsmål og veilede i regelverket rundt lønnsforhandlinger. Det var også stor nysgjerrighet på hva som skjer videre med lønns- og personalpolitikken. Inntil videre gjelder den lønnspolitikken vi har, selv om hjemlingen til HTA er utdatert.

IMG-20181004-WA0003

Møtet ble avholdt den 13. september 2018 for gjennomgang av lokale forhandlinger med utgangspunkt i den sentrale protokollen og hva plasstillitsvalgte må forberede seg på. I følge SSB, offentlig statistikker og Øyvind H. Randmæl ligger NAV under andre statlige etater i lønnsgjennomsnittet.  Det ble poengtert viktigheten for oss i NAV å få opp lønnsnivået.

Øyvind sa også at det er mye god kompetanse hos tillitsvalgte i Oslo og at han synes det er veldig hyggelig å være i sin egen avdeling, hvor han begynte sin jobb som tillitsvalgt. Mange er fremdeles med og bidrar med sin lange erfaring og kompetanse og hans synes er veldig bra. 

Gledelig er det også at det har kommet nye og yngre krefter med på laget. 

Det ble også delt ut gavekort for verving og gavekort til de som feirer runde dager. 

Copyright © 2017 AVYO | Bruk av informasjonskapsler
Powered by Ability.NET

Menu