logo
logo logo logo
YS Stats regionale konferanser

YS Stats regionale konferanser

Den 12 september 2018 deltok flere fra AVYO avd Oslo på YS Stats regionale konferanser.

​Turneen startet i Hell utenfor Trondheim 31. august, videre til Bodø, Bergen, Kristiansand og til Oslo 12. september. 

Tema var pensjon, tariff og relevant lov- og avtaleverk. I tillegg var det aktuelle saker som YS Stat jobber og skal jobbe med som ble diskutert. 

• Videreutvikling av Hovedtariffavtalen
• Ny tjenestepensjon
• Statlig arbeidsgiverpolitikk
• YS Arbeidslivsbarometer
• Kompetanse og omstilling under endring og flytting av arbeidsoppgaver og arbeidssted
• Lokale lønnsforhandlinger

Du kan lese mer på AVYO's Facebook side

Copyright © 2017 AVYO | Bruk av informasjonskapsler
Powered by Ability.NET

Menu