logo
logo logo logo

Rogaland

Styret består av:

Leder Janne Rafshol, NAV Sykefraværsenhet Rogaland

Nestleder Fatiha Aissaoui, NAV Randaberg

Sekretær Else Torill Sømme, NAV Sandnes

Kasserer Terje Gloppen, NAV Arbeid og ytelser Karmøy

Styremedlem Kenneth Torsteinbø, NAV Rogaland

1. vara Mette Løland, NAV Arbeidslivssenter Rogaland

2. vara Grethe Bråstein, NAV Gjesdal

3. vara Ingvild Hansen, NAV Kontaktsenter Rogaland

Tillitsvalgte

Her er oversikt over tillitsvalgte i AVYO Rogaland.

Plasstillitsvalgt

Vara

Enhet

Jane Brit Helgeland   

Kjetil Hodne

NAV Rogaland

Karen E.G. Karlsen


NAV Eigersund

Else Torill Sømme

Inger Silje Fjelde

NAV Sandnes

Mette Nistad

Kristine Langballe

NAV Haugesund

Unni Bente Løland


NAV Hå

Ida Skogli

Oddhild Gåsland

NAV Klepp-Time

Grethe Bråstein

Monika Berg Undheim

NAV Gjesdal

Leif Arild Herredsvela

NAV Sola

Heidi Pedersen 

Kareen Iversen 

NAV Randaberg

Jorunn Stråpa


NAV Suldal

Jorun Irene Kirkevold


NAV Sauda

Emilie Lokna

Nina Kathrine Helgesen

NAV Tysvær

Magnhild Fiskaaen

Martin Hofstad

NAV Karmøy-Bokn

Jahn Bergesen-Egge

1. vara Olga Kurzynoga

2. vara Kirsti Aarsvoll Bø

NAV Eiganes og Tasta

Ann Kristin Hausberg

NAV Hundvåg og Storhaug

Siv O Christophersen

 Bodil Martens

NAV Hillevåg og Hinna

Mette Løland


NAV Arbeidslivssenter

Are Myklebust


NAV Tiltak Rogaland

Ingunn Fagerland


NAV Marked nord

Astrid J Meldahl


NAV Marked midt/sør

Elin M Larsen

1. vara Sissel Oftedal

2. vara Aud Solveig Pedersen

NAV Arbeid og ytelser Karmøy

Elin Galta

NAV Familie- og pensjonsytelser Sandnes

Ikke plasstillitsvalgt

Isabelle Rabenja

Helfo Behandlingsrefusjon

Hanne Dommersnes


NAV Kontroll vest

Bjørg Kathrin Ringstad

Hanne Kloster

NAV Hjelpemiddelsentral

Ingvild Hansen

Frøydis Håmsø Oftedal

NAV Kontaktsenter Rogaland

Copyright © 2017 AVYO | Bruk av informasjonskapsler
Powered by Ability.NET

Menu