logo
logo logo logo
Seminar for plasstillitsvalgte i NAV Rogaland

Seminar for plasstillitsvalgte i NAV Rogaland

Hovedtema var «Ny hovedtariffavtale og lokale lønnsforhandlinger» og «Myndige NAV kontor».

Tekst: Janne Rafshol

​30. august inviterte hovedtillitsvalgt Janne Rafshol og vara hovedtillitsvalgt Else Torill Sømme til et seminar for plasstillitsvalgte i NAV Rogaland.

Vi gikk gjennom lønnsoppgjøret for 2016. I staten har vi nå to hovedtariffavtaler (HTA). En for Akademikerne og en for YS Stat, UNIO og LO Stat. Vi informerte om endringene i vår nye HTA. Med to tariffavtaler i staten blir det endringer i gjennomføringen av lokale lønnsforhandlinger. Forhandlingssted i NAV er nå Arbeids og velferdsetaten. Forhandlingene sentralt var ikke avsluttet når vi hadde vårt seminar, men de var kommet til enighet om at etatens driftsenheter ble delegert fullmakt til å gjennomføre årlige forhandlinger etter HTA 2.5.1, samt gjennomføre forhandlinger på særlig grunnlag iht. HTA 2.5.3. Det gjenstår å komme til enighet om fordeling av pott og med eventuelle sentrale føringer for lokale forhandlinger.

Vi bruke noe tid på å snakke om vår lokale lønnspolitikk som er under revisjon. Vi gjennomgikk kriteriene som ligger til grunn for lokale lønnsforhandlinger. I møte med arbeidsgiver har AVYO tatt opp bruken av seniorrådgiverkoden. Vi ønsker at det skal være mulig å oppnå seniorrådgiverkode uten å måtte søke stillinger på fylkesnivå eller i direktoratet. AVYO er opptatt av å beholde god og viktig kompetanse ute i enhetene og da er det viktig at det gis karrieremuligheter.

Vi hovedtillitsvalgte ønsker å gi de tillitsvalgte bedre kunnskap om tariffsystemet. Vi snakket om medarbeidersamtalen og lønnssamtalen, og tok opp de tillitsvalgte sin rolle under lokale lønnsforhandlinger. Vi hadde en gjennomgang av utfylling av kravskjema til bruk i de lokale forhandlingene. Vi viste og hvor en kan finne sin lønn, lønnstrinn, alternativer og lønnshistorikk, som er viktig for å følge med i sin egen lønnsutvikling. Jeg som hovedtillitsvalgt får en del spørsmål fra medlemmer om de bør fremme krav, og hvordan de skal fremme kravet sitt. Der er medlemmer som ikke ønsker å fremheve seg selv, eller ikke er klar over hvilken viktig kompetanse de har og at de gjøre en svært god jobb. Det er viktig at de tillitsvalgte er trygge i sin rolle og kan gi god informasjon og hjelp til sine medlemmer. Medlemmene har forventninger ved hvert lønnsoppgjør, og uansett om potten er stor eller liten så er det en utfordring å dempe forventningene. AVYO skal jobbe for å få et så rettferdig og godt resultat som mulig.

AVYO sentralt har sendt ut mail til oss hovedtillitsvalgte og ber oss følge opp diskusjonen rundt et mer myndig og løsningsdyktig NAV kontor. Vi tok opp temaet Myndige NAV kontor med de tillitsvalgte og vi gikk gjennom diskusjonsgrunnlaget. Det store spørsmålet er hva som bør kjennetegne et løsningsdyktig og myndig NAV kontor, og hva er de viktigste endringene som må til for at et NAV kontor skal å flere mennesker i arbeid. De tillitsvalgte skal nå følger dette opp i sine MBA, med medlemmene og i kontoret som helhet.


Copyright © 2017 AVYO | Bruk av informasjonskapsler
Powered by Ability.NET

Menu