logo
logo logo logo
Årets siste styremøte

Årets siste styremøte

Møtet ble avholdt på NAV Hundvåg og Storhaug.

Enhetsleder Cecilie Langaker Willumsen fortalte om enheten, opplevelsen av å være mer myndig NAV kontor og ansatte som opplever å ha større påvirkningskraft enn før. Hele ledergruppen er med i MBA, og målet er at alt blir delt med ansatte samtidig, og at budskapet er likt. MBA skal nå opprette kvalitetsutvalg, hensikten med dette er kontinuerlig utvikling. Her skal de se på utvikling av bedre tjenester, lære av egne feil (på en positiv måte) og fokus skal være på kvalitet ut til tjenesteleveranse.

Enheten har hatt fokus på å være mer tilgjengelig for de som trenger det, og det har ført til mindre avvik. De har tatt grep selv for å unngå situasjoner, slik som at alle som jobber med sosialhjelp har gitt deres telefonnummer til deres brukere. De andre avdelingene gjør det samme i større grad. Spørsmål tas da det direkte med veileder. Fra januar skal alle avdelinger ha vakt i mottak, da de tenker at jo tettere man kommer i front, jo tettere kommer man på bruker.
Det er en fin læreplass for å se hvordan alt henger sammen.

Copyright © 2017 AVYO | Bruk av informasjonskapsler
Powered by Ability.NET

Menu