logo
logo logo logo
Fagsamling og årsmøte

Fagsamling og årsmøte

22. mars var 102 av medlemmene i AVYO Trøndelag avd. Sør samlet.

I fagdelen ble det tatt opp «hvorfor være medlem i AVYO?» hvor det kom mange innspill som omhandlet partipolitisk uavhengig med politisk gjennomslag, nærhet, kort vei til ledelse, dyktige folk i alle ledd og gode medlemsfordeler, for å nevne noen. 


Videre informerte Marit Eldegard om sin reise i NAV og AVYO med ulike verv og roller. Eldegard går av som pensjonist i år, og hun benyttet anledningen til å takke AVYO for sin personlige og faglige utvikling. 

trøndelag_sør

Øyvind H. Randmæl og Hege Christensen representerte AVYO sentralt, og de informerte om «Min side» på avyo.no, reallønnsvekst, sammenslåing av avdelinger, samarbeidsavtalen med Delta, etiske retningslinjer og varsling, og om omstilling.

20190322_134012 (2)

Det store trekkplasteret var Petter «uteligger» Nyquist med sitt foredrag om «utenforskap og livet på gata». Nyquist informerte om sine egne opplevelser i oppveksten, tursamarbeidet med Børge Ausland til Nordpolen og sine mange ekspedisjoner. Han trakk frem viktigheten med å tenke nytt, utfordre seg selv, bli sett og det å ha mulighet til å påvirke holdninger og adferd. Han fortalte om sine opplevelser da han levde 52 dager på gata i Oslo. Nyquist informerte om at han var lite forberedt på det som møtte han, og at det var mange utfordrende situasjoner. Redsel, lite søvn og lite mat, mye gåing, skamfølelse, jakten på penger og reduksjon av allmenntilstand. Han trakk videre frem at det også var mye omsorg, varme og kjærlighet, og at de på gata delte på alt. Han viste til at han selv utviklet seg mye og kjente på sin egen sårbarhet. Nyquist hadde et budskap til oss i det offentlige hjelpeapparatet: At det er viktig å ta tak når motivasjonen er der. Være til stede i samtalen og lytte.

Selve årsmøte ble gjennomført med 93 medlemmer og markerte at AVYO Trøndelag avd. Sør er klar for nytt år med muligheter og nye utfordringer i 2019. Kvelden ble avsluttet med en bedre middag på Aisuma i Trondheim by. 

Copyright © 2017 AVYO | Bruk av informasjonskapsler
Powered by Ability.NET

Menu